UvH master zorgethiek

2 minuten

0 reacties

De Universiteit voor Humanistiek heeft de accreditatie voor de master Zorgethiek en Beleid met succes doorlopen. De toetscommissie bracht onlangs een ‘onvoorwaardelijk positief advies’ uit. In september 2013 start de master in Utrecht. Het komende collegejaar wordt de master nog gegeven aan de Tilburg University. De eenjarige premaster, die toegang geeft tot de master, begint komende september in Utrecht.

Wat maakt zorg tot goede zorg?

Waarom is de zorgrelatie zo belangrijk? Kun je goede zorg ook meten? In de eenjarige master Zorgethiek en Beleid staat dit soort vragen centraal. De master werd de afgelopen jaren verzorgd door de leerstoelgroep Zorgethiek van Tilburg University. In mei 2011 kwamen de Universiteit voor Humanistiek en Tilburg University overeen deze leerstoelgroep in drie jaar stapsgewijs onder te brengen bij de Universiteit voor Humanistiek. De succesvolle eenjarige master verhuist mee.

Accreditatie

Om de overstap van de master mogelijk te maken moest de opleiding opnieuw getoetst worden door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). In het najaar van 2011 werd de zogenaamde macrodoelmatigheidstoets met goed gevolg doorlopen. Deze toets bekijkt of een dergelijke nieuwe opleiding in Utrecht niet concurreert met bestaande opleidingen. Vervolgens is de opleiding inhoudelijk beoordeeld door een panel van specialisten. Zij waren onvoorwaardelijk positief over de kwaliteit van de opleiding, en op basis van dit advies heeft de NVAO de opleiding nu goedgekeurd.

Zorgethiek en Beleid

Voor de UvH betekent deze master gericht op de zorgsector een verrijking van haar onderwijsaanbod met filosofische en bestuurlijke thema’s die in het bijzonder voor de zorg- en welzijnssector van groot belang zijn. De master Zorgethiek en Beleid wordt bovendien inhoudelijk versterkt met inbreng van de expertise van de UvH op het gebied van kritische organisatie- en interventiestudies, normatieve professionalisering en bestaansethiek.

Kijk voor meer informatie op website van de UvH.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *