NVVE Fonds

2 – 3 minuten

0 reacties

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) beheert een fonds speciaal ter bevordering van onderzoek naar vraagstukken rond het levenseinde. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVVE op 6 juni 2018 is het NVVE Fonds officieel gelanceerd.

Het NVVE Fonds heeft tot doel het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek gericht op keuzevraagstukken rond het levenseinde.

Inmiddels zijn deze onderzoeken gehonoreerd en in gang gezet:

Twee keer per jaar bestaat de mogelijkheid een onderzoeksvoorstel in te dienen en zullen aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie. Het NVVE-bestuur besluit uiteindelijk over de subsidietoekenning.

Subsidieronde

In elke subsidieronde biedt de NVVE de mogelijkheid om onderzoeksvoorstellen in te dienen naar uiteenlopende vraagstukken rond het levenseinde. De NVVE roept deze keer op voorstellen tot onderzoek in te dienen die betrekking hebben op de vraag in hoeverre artsen met niet-westerse geloofsovertuigingen in Nederland open staan voor euthanasie en/of hulp bij zelfdoding van hun patiënt?

De volgende daarvan afgeleide vragen kunnen bijvoorbeeld in het onderzoeksvoorstel betrokken worden: wat zijn de opvattingen over euthanasie en/of hulp bij zelfdoding binnen de verschillende niet-westerse geloofsovertuigingen? Hoeveel artsen met een niet-westerse geloofsovertuiging zijn er in Nederland en hoe ontwikkelt zich dat? Wat zijn de mogelijke consequenties voor hun patiënten met een zelfde niet-westerse geloofsovertuiging en voor hun patiënten met andere (geloofs)overtuigingen die zelf over het levenseinde willen beschikken?

Het NVVE Fonds ondersteunt zowel theoretisch wetenschappelijk als praktisch onderzoek en zoekt naar een balans tussen langlopend onderzoek en kortere onderzoeksprojecten.

Meer informatie over de procedure kunt u op de NVVE website vinden: www.nvve.nl/fonds.
De aanvraag dient uiterlijk 1 februari 2019 door de directeur van de NVVE te zijn ontvangen.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *