2 minuten

0 reacties

Hanne Laceulle heeft humanistiek gestudeerd en is daarna verder gegaan met promotie onderzoek aan de UvH. Mijn promotieonderzoek gaat over het thema goed ouder worden en zelfverwerkelijking.  Eind vorig jaar werd een artikel van Laceulle gepubliceerd in de Volkskrant.

“Ouder worden ‘Trotseerverhalen’ zijn in de mode: we kunnen iets doen tegen de achteruitgang! Maar ouderdom is echt iets anders dan zo lang mogelijk jong blijven.”

Een leven lang ‘worden wie je bent’, da’s pas hip

Oud worden is hip, stelde het kerstnummer van De Volkskrant: We kunnen iets doen tegen de achteruitgang! Maar ouderdom is echt iets anders dan zo lang mogelijk jong blijven, reageert Hanne Laceulle, promovenda van de Universiteit voor Humanistiek in een opiniestuk dat werd gepubliceerd op 30 december.

“De stroom aan populairwetenschappelijke boeken die recent over ouder worden is gepubliceerd stelt deze vervalverhalen terecht ter discussie,” aldus Hanne Laceulle. “De teneur is dat ouder worden niet gelijk hoeft te staan aan fysieke, mentale en sociale achteruitgang: we kunnen van alles doen om dat te voorkomen!

Trotseerverhalen

Goed nieuws, zou je zeggen. Toch zijn er twee fundamentele problemen met het beeld dat hier van oud worden geschetst wordt.
Ten eerste wordt goed oud worden al dan niet expliciet gelijkgesteld met zo lang mogelijk jong blijven. Goed ouder worden is kennelijk: de ouderdom zo lang mogelijk trotseren.
Tegenover de vervalverhalen komt hier een nieuwe culturele blauwdruk van ouderdom te staan die ik aanduid als ’trotseerverhalen’.”

Lees het volledige artikel van Hanne Laceulle in de Volkskrant.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *