2 – 3 minuten

0 reacties

Op 18 juni 2015 vindt het symposium ‘De palliatieve participatiesamenleving: gaat dat werken?’ plaats. Palliatieve zorg heeft een traditie waarin informele zorg een belangrijke rol speelt. Meer informele zorg is ook één van de aspecten van de participatiesamenleving, die zich vanaf begin 2015 duidelijk begint af te tekenen.

Tijdens een werkconferentie zal over deze en andere vragen met de deelnemers aan het symposium van gedachten gewisseld worden. Ieders eigen inbreng is dus zeer gewenst om dit symposium tot een succes te maken. Het is de bedoeling door gesprek en uitwisseling een bijdrage te leveren aan het zo goed mogelijk laten verlopen van (soms moeilijke) situaties waarin formele en informele zorg schouder aan schouder samen (moeten) werken om het voor de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Participatiesamenleving en palliatieve zorg

Enkele vragen die aan bod zullen komen:

  • Hoe verhoudt het streven naar de participatiesamenleving zich tot de palliatieve zorg?
  • Wat betekent (nog) meer informele zorg aan het levenseinde?
  • Hoe kun je als patiënt in je kracht blijven als je zorg- en ondersteuningstaken verdeeld moeten worden over buren, vrijwilligers en (een scala aan) formele zorgverleners?
  • Wat zou je als (in)formele zorgverleners rondom die patiënt moeten afspreken om de zorg zo goed mogelijk en zo min mogelijk belastend voor de patiënt te laten verlopen?
  • Welke kwaliteiten vraagt het van mantelzorgers om zo’n wezenlijk aandeel te hebben in de zorg, zonder dat hun dierbare, alleen maar als patiënt wordt gezien en als mens op een zijspoor belandt?
  • En welke kwaliteiten worden er van professionele hulpverleners gevraagd in deze ‘palliatieve participatiesamenleving’?

Doelgroepen

Bedoeld voor werkers in m.n. de eerste lijn: netwerkcoördinatoren palliatieve zorg, wijk- en oncologieverpleegkundigen (bijv. met taak palliatieve zorgindicering), huisartsen, coördinatoren vrijwilligersorganisaties (VPTZ, buddyprojecten), hospices, steunpunten mantelzorg, (vrijgevestigde) geestelijk verzorgers en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op donderdag 18 juni 2015, van 15.30 tot 20.15, in het Postillion Hotel te Bunnik. De deelnamekosten bedragen €65,- per persoon (inclusief broodjesmaaltijd). Kijk voor het programma en aanmelding op de website van Agora.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *