2 minuten

0 reacties

In discussies over de gezondheidszorg worden veel verschillende talen gesproken. Overheidstaal, instellings- en managementtaal, medische en verpleegkundige taal en taal van ethici. Dit leidt vaak tot het elkaar kruisen op ongelijke kruisingen, waardoor men elkaar in het debat niet werkelijk tegenkomt en verstaat.

De Prudentia-conferenties, georganiseerd door een verband van ziekenhuizen, zijn erop gericht om deze talen bij elkaar te brengen voor gezamenlijke reflectie en het formuleren van beleid over ethische vragen in de ziekenhuiszorg. Een bundeling van teksten van de conferenties van 2008 en 2009 laat zien dat dit uitstekend is gelukt.

Menslievende zorg, management en kwaliteit

Menslievende zorg, management en kwaliteit is een handzaam boek (112 pagina’s), waarin men elkaar heeft gezocht in ‘gelijkwaardige kruisingen’. Ethici ontleden instellingsbeleid en het krachtenveld waarin dit tot stand komt. Bestuurskundigen vervatten menslievende zorg in een managementvisie op excellent presteren, filosofen. Ethici verbinden zorgethiek en concrete reflectie-ervaringen op de zorgwerkvloer met het begrip kwaliteit, en bestuursleden vertellen over hun streven naar ‘het liefste ziekenhuis van Nederland’.

Geïnspireerd door het baanbrekende werk van Annelies van Heijst (‘Menslievende zorg’) en Andries Baart (‘Theorie van Presentie’), worden alle bijdragen gedreven door de overtuiging dat het beter kan en moet met de zorg. Verbetering begint met de herijking van het doel van zorgen en (weer) voor ogen krijgen waar de gezondheidszorg toe dient. Vervolgens moet dit vertaald worden in praktische instrumenten voor management, beleid, reflectie, organisatie en onderzoek.

Deze bundel vormt een toegankelijke en behapbare introductie in het voortgaande debat over zorg, en verrijkt het met theoretische verdieping en praktische uitwerkingen.

Signalering van Martien Pijnenburg, Carlo Leget, Bart Berden (red.), “Menslievende zorg, management en kwaliteit”, Damon, Budel, 2010

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *