1 – 2 minuten

0 reacties

Als seks mankeert omdat één van beide partners ziek is of een beperking heeft – en soms betreft het beide partners tegelijk -, wordt nogal eens óf vertwijfeld gewacht totdat de seks weer spontaan begint óf geklaagd dat het nooit meer zo wordt als vroeger. Beide invalshoeken werken niet.

Bij een chronische ziekte of beperking zijn binnen een half jaar meestal wel maatregelen genomen om het normale leven weer aangenaam te maken: een rollator, op tijd naar bed, pijnstillers, verhoogd toilet, gehoortoestel, bril etcetera. Seks blijkt echter vaak nog niet gerevalideerd. De gezonde partner wenst de ander niet lastig te vallen met seks en de zieke partner wenst de ander niet lastig te vallen met zichzelf.

De redenen die naar voren worden gebracht zijn meestal: moeheid, een stoma, kaal hoofd, één borst, een verlamde arm, een depressie, stinkende mond, benauwdheid etcetera. Waarom niet ook maatregelen nemen om het seksleven weer aangenaam te maken?
Ook seksualiteit kan worden gerevalideerd: langzaam aan kleine stapjes, creatieve oplossingen zoeken en er tijd voor maken.

Peter Leusink, huisarts

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *