5 – 6 minuten

0 reacties

solliciteer naar functie

Functieomschrijving

Voor een onderzoeksproject in samenwerking met de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) zoeken wij een enthousiaste collega (onderzoeker in opleiding), met kwalitatieve onderzoekservaring en aantoonbare affiniteit met ethiek van de gezondheidszorg. Je ambitie is om te gaan promoveren.
 
Het onderzoeksproject ‘Donatiegesprekken in de praktijk’ behelst een kwalitatieve evaluatie van de Kwaliteitsstandaard Donatie die is opgesteld door de NTS en tegelijk met de vernieuwde Wet op Orgaandonatie (WOD) ingevoerd wordt. In deze standaard wordt de communicatiepraktijk rond donatie vastgelegd en worden nieuwe onderdelen van de WOD vertaald naar de praktijk. Deze nieuwe onderdelen van de WOD zijn van kracht per 1 juli 2020: het Actief DonorRegistratiesysteem (ADR).

Per 1 september 2020 zal het Ministerie van VWS iedere meerderjarige ingezetene, die niet geregistreerd staat in het Donorregister, per brief benaderen met een oproep om zijn keuze over donatie vast te leggen in het register. Reageert men na herhaaldelijk aanschrijven niet op de oproep, dan wordt ‘geen bezwaar’ in het Donorregister geregistreerd. Meer precies is de kwaliteitsstandaard een leidraad voor communicatie door zorgverleners met nabestaanden over:

Het onderzoeksproject beoogt te komen tot een verdiepend inzicht in de manier waarop zorgprofessionals die betrokken zijn bij postmortale orgaan- en weefseldonatie in gesprek gaan met nabestaanden en de wijze waarop nabestaanden deze donatiegesprekken mede vorm kunnen geven en ervaren. Het onderzoek beoogt op detailniveau het verloop van donatiegesprekken en de redenen achter het wel/niet toestemming geven door de nabestaanden in kaart te brengen.

Samen met de cijfers van orgaan- en weefseldonatie in Nederland kan zodoende een compleet beeld gemaakt worden hoe de kwaliteitsstandaard geïmplementeerd wordt en wat de uitwerking van de vernieuwde WOD in combinatie met de kwaliteitsstandaard is op de praktijk van donatie in Nederland.
 
Je komt te werken in een team van onderzoekers op het gebied van de Ethiek in de Gezondheidszorg (IQ healthcare). De projectgroep is daarnaast aangevuld met onderzoekers van de NTS en een intensivist.

Profiel

Je hebt een afgeronde sociaalwetenschappelijke opleiding of een afgeronde wetenschappelijke opleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met ethiek. In dit onderzoek verzamelen we data door middel van kwalitatieve interviews en directe observaties van gesprekken. Kennis en kunde van kwalitatief onderzoek is dan ook een voorwaarde.
 
Je bent als onderdeel van de projectgroep verantwoordelijk voor het verder verfijnen van de onderzoeksopzet, en vervolgens de organisatie en uitvoering van het onderzoek (verzamelen en analyse van data). Je rapporteert over je bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en spreekt over je onderzoek op congressen en symposia in binnen- en buitenland. Je zult ook betrokken worden bij de vertaling van de resultaten naar publieksinformatie.
 
We zijn op zoek naar een ambitieuze, accurate, kritische, zelfstandig werkende, en initiatiefrijke kandidaat. Gezien de complexiteit van het onderzoek (vindt plaats op meerdere locaties, met mensen in een kwetsbare situatie) is het belangrijk dat je beschikt over uitstekende sociale én organisatorische vaardigheden. Bovendien beschik je over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels) en ben je een echte teamspeler.

Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken.

Organisatie

IQ Healthcare is een afdeling van het Radboudumc met de missie om ‘met kennis en kunde beleid en praktijk te ondersteunen bij het streven naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorg’. Uitgangspunt daarbij is dat de kwaliteit van de zorg beter kan maar ook moet en dat kwaliteit ook verwijst naar de ethische kwaliteit van zorg, zorgprofessionals, zorgprocessen en zorgsystemen. Vandaar dat er ook een team van ethici verbonden is aan de afdeling. De afdeling voert wetenschappelijk onderzoek uit, adviseert uiteenlopende partijen in de gezondheidszorg maar verzorgt ook veel onderwijs.

Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategie.

Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en wat onze medewerkers daarover vertellen.

Arbeidsvoorwaarden

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc. 
 
Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het Radboudumc.

Opmerkingen en contactinformatie

Mogelijk kan in de procedure gevraagd worden om eerdere geschreven producten beschikbaar te hebben of een korte presentatie te geven.

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de vacaturehouder. Ook voor alle aanvullende vragen over de functie en het onderzoeksproject (op aanvraag beschikbaar) kun je contact opnemen met dr. Gert Olthuis. Voor solliciteren gebruik de knop ‘solliciteer naar functie’. 
 
Graag solliciteren vóór 22 juni.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *