2 – 3 minuten

0 reacties

Els van Wijngaarden, lid van de onderzoeksgroep CCC, heeft in december 2011 een Promotiebeurs voor Leraren ontvangen voor haar promotieonderzoek naar ‘voltooid leven’. De NWO-selectie commissie noemt het onderzoeksvoorstel ‘interessant, actueel en maatschappelijk relevant’. Daarnaast levert het ook in wetenschappelijk opzicht een bijdrage aan ‘de verrijking van belangrijke concepten van de zorgethiek’. Op 21 december 2011 is de beurs, een bedrag van 130.000 euro, officieel uitgereikt.

Het is de bedoeling om door middel van kwalitatief onderzoek inzicht te krijgen in de belevingswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Steeds vaker klinkt de roep om op hoge leeftijd waardig te kunnen sterven op een zelfgekozen moment. Op televisie worden met enige regelmaat aangrijpende portretten uitgezonden van mensen die zeggen ‘ongeneeslijk oud’  te zijn en te lijden aan het vooruitzicht verder te moeten leven. Hoewel ze in medisch opzicht niet in aanmerking komen voor euthanasie, maakt de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie (NVVE) zich – middels de initiatiefgroep ‘Uit Vrije Wil’  – hard voor het recht op stervenshulp voor juist deze groep ouderen.

De thematiek vraagt om nader onderzoek. Want wat bedoelt iemand nu eigenlijk als hij aangeeft zijn leven als ‘voltooid’ te beschouwen? Vanuit welke geleefde ervaring komen mensen tot de wens van een zelfgeregisseerd levenseinde? En hoe ervaren betekenisvolle naasten de geuite wens om het leven te beëindigen? Allerlei boeiende vragen die hebben geleid tot een onderzoeksvoorstel wat nauw aansluit bij de zorgethische thema’s van de onderzoeksgroep CCC.

De resultaten uit het empirische deel van het onderzoek zullen worden geëvalueerd en geïnterpreteerd vanuit zorgethisch perspectief. De onderzoeker beoogt zodoende niet alleen meer zicht te geven op het zingevingsvraagstuk wat ten grondslag ligt aan de geuite wens om zelf het levenseinde te bepalen. Ze hoopt ook een bijdrage te kunnen leveren aan de (zorg)ethische reflectie op deze actuele maatschappelijke discussie. Het onderzoek loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 31 december 2015.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *