Thijs Tromp
Directeur Reliëf

3 – 4 minuten

0 reacties

Op vrijdag 28 oktober hoopt drs. Thijs Tromp te promoveren aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), vestiging Kampen, op de dissertatie ‘Het verleden als uitdaging’. De plechtigheid begint om 15.00 uur in de aula van het gebouw aan de Oudestraat 6. Promotoren zijn prof. dr. Johan Bouwer en prof. dr. Ruard Ganzevoort.

Thijs Tromp onderzocht voor zijn proefschrift de effecten van life review op het psychisch welbevinden en de zingeving van ouderen. Life review is een methode waarbij ouderen op een gestructureerde manier intensief terugkijken op hun leven en daarover vertellen. Het maken van een levensboek maakt dikwijls deel uit van deze methode.

De promovendus concludeert op basis van empirisch onderzoek dat life review over het algemeen een positieve invloed heeft op het aanvaarden door ouderen van hun geleefde leven. Niet alleen versterkt life review de samenhang van de verhalen (een kortetermijneffect), maar ook verandert het de waardering bij ouderen van het vertelde (middellangetermijneffect). Ze vertellen hun verhaal na enige tijd met meer hoop, aanvaarding, en een positievere toonzetting.

Toch zijn er ook mensen voor wie de life review-methode niet geschikt is: namelijk mensen met heel tragische levensverhalen, die door het ophalen van herinnering meer leed ervaren dan als dit niet zou gebeuren. Het is volgens Tromp zaak om tijdig te onderkennen voor welke ouderen dit opgaat.

De dissertatie sluit af met een theologische duiding van de resultaten en concrete aanbevelingen om life review op een adequate manier in te zetten in de zorg voor ouderen.

Handelseditie

Van de dissertatie verschijnt een handelseditie bij uitgeverij Boekencentrum. De titel is: ‘Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen’. 289 pagina’s, inclusief Engelse samenvatting. U kunt de dissertatie bestellen via info@relief.nl.

Symposium

Voorafgaand aan de promotie van Thijs Tromp vindt er in de Bazuinkerk te Kampen een symposium plaats over ‘Het verleden als uitdaging – over het werken met levensverhalen in de zorg voor ouderen’. Sprekers zijn, naast Thijs Tromp, onder andere: Gerben Westerhof van de Universiteit Twente en Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de VU. Zij gaan met name in op de theorie van de levensverhaal-methode. Drs. Wout Huizing van Reliëf zal spreken over de praktijk; hij ontwikkelde met Thijs Tromp de methode ‘Mijn leven in kaart’.

Over de promovendus

Thijs Tromp (1970) studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen. In 1996 studeerde hij af in de systematische theologie (onderwerp: narratieve ethiek’). In 1997 behaalde hij aan de VU de onderwijsbevoegdheid voor het hbo. Hij was van 1996-2004 werkzaam als docent filosofie, ethiek en spiritualiteit aan diverse opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle.

Sinds 2001 werkte hij als stafmedewerker bij Reliëf, de christelijke vereniging van zorgaanbieders in Utrecht. In 2009 werd hij directeur van Reliëf. Hij behartigt in die functie de belangen van 250 aangesloten zorginstellingen, zowel ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen als instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ.

Van 2005-2009 was hij als wetenschappelijk onderzoeker praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen, de voorganger van de PThU.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *