logo UMCG

4 – 5 minuten

0 reacties

Sociale inclusie van cliënten met een psychose die begeleid wonen

Het onderzoek

Sociale inclusie van mensen met een psychotische aandoening komt niet goed van de grond in Nederland, ondanks dat de overheid sterk inzet op sociale participatie en integratie van alle burgers, waaronder langdurig zorgafhankelijke burgers. Weliswaar zijn er in de afgelopen jaren veel cliënten verhuisd van het terrein van een psychiatrische instelling naar een woning midden in de lokale samenleving, maar dit heeft niet geleid tot sociale integratie.

In het huidige project doen we onderzoek naar hoe sociale inclusie van mensen met een psychotische aandoening bevorderd kan worden bij het wonen. Het project heeft een empirisch ethische inslag, een kwalitatieve opzet en wordt uitgevoerd op meerdere locaties in Nederland, waaronder de omgeving Groningen. Respondenten zijn mensen met een psychotische aandoening en andere hierboven genoemde betrokkenen.

Op het project worden twee promovendi aangesteld die kunnen samenwerken, maar elk een eigen focus zullen hebben. Een eerste focus betreft de ervaringen van cliënten en familieleden in verhouding tot het perspectief van buren en zorgverleners. Een tweede focus betreft de samenwerking binnen het bredere netwerk rondom de wonende cliënt, waarbij gedacht kan worden aan gemeenten, woningbouwverenigingen, politie.
De promovendi zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject. Het onderzoek wordt afgerond met een proefschrift.

Werkomgeving

Het project wordt aangestuurd vanuit het Rob Giel Onderzoekcentrum. Het RGOc is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Centrum Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de GGZ-instellingen GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Lentis, Dimence en Mediant, met als doel het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrische aandoeningen. Het RGOc bevordert de interactie tussen wetenschap en praktijk.

Dat betekent dat onderzoekers werkzaam bij het ROGc onderzoeksvragen beantwoorden die vanuit de praktijk gesteld worden, en tegelijkertijd wetenschappelijke vragen toetsen in de klinische praktijk. Deze wisselwerking wordt essentieel geacht om te komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Er wordt samengewerkt met externe partners, zoals de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum.

Functiebeschrijving

U gaat zich bezighouden met (een deel van) de volgende activiteiten:

Gevraagd

Aanbod

Het betreft een fulltime aanstelling van 36 uur per week voor een periode van vier jaar. Aanstelling kan per direct.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Solliciteren

Bekijk hier de volledige vacature tekst.
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 25 november 2018.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Bron: UMCG

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *