TGE Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek

2 – 3 minuten

0 reacties

TGE geeft elk jaar aankomende wetenschappers de kans hun masterthesis of afstudeeronderzoek te presenteren als een artikel:

Paul Sporken Prijs voor beste essay over gezondheidszorg en ethiek

Orgaandonatie, jongensbesnijdenis, premiedifferentiatie, body integrity identity disorder. Het zijn thema’s van essays die beloond werden met de Paul Sporken Prijs. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek schrijft voor de negende maal deze prijs uit, bedoeld voor bijna of pas afgestudeerden (geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, psychologie, filosofie of theologie). De Paul Sporkenprijs geeft deze aankomende wetenschappers de kans hun masterthesis of afstudeeronderzoek te presenteren als een artikel.

De winnaar ontvangt € 500 en het artikel wordt gepubliceerd in TGE. De deadline is medio juni.
Voor meer informatie en de auteursrichtlijnen: TGE – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek of neem contact op met drs. Valesca Hulsman, eindredacteur TGE: valesca.hulsman@radboudumc.nl, tel. 024-3613359. Het essay moet voldoen aan de auteursrichtlijnen van het TGE, met name het stuk dat betrekking heeft op Capita Selecta.

Over TGE

TGE – Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek – stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod. TGE heeft oog voor de fundamentele problematiek die in actuele casuïstiek besloten ligt zonder de urgentie van de concrete problemen in het dagelijkse medische handelen te miskennen. TGE wil informeren over actuele ontwikkelingen, maar biedt tevens een kader voor meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureelfilosofisch perspectief.

TGE schenkt aandacht aan het werk van medisch-ethische commissies, aan recente wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg, maar ook aan vraagstukken op het snijvlak van geneeskunde, filosofie en literatuur. TGE wordt uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Geneeskunde en Ethiek. Deze stichting wordt gedragen door Reliëf, Christelijke vereniging van Zorgaanbieders, de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap en de Vereniging van Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. De redactie voert echter een onafhankelijk beleid.

Meer over de abonnementsvormen en prijzen.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *