13.02.15

Interview met Joan Tronto: Afhankelijkheid, zorg en kwetsbaarheid

https://www.zorgethiek.nu/interview-met-joan-tronto-afhankelijkheid-zorg-en-kwetsbaarheid/

Op 16 januari jongstleden vond aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) een studiesessie plaats met Joan Tronto. Zij is een Amerikaanse politicologe en tevens eredoctor van de UvH. Tronto is bekend vanwege haar politiek-theoretische…

28.10.13

Hulp bij zelfdoding – een reactie op de zaak Heringa

https://www.zorgethiek.nu/hulp-bij-zelfdoding-een-reactie-op-de-zaak-heringa/

De zaak-Heringa roept bij velen reactie op. De rechtbank heeft er van afgezien nieuwe criteria te formuleren voor hulp bij zelfdoding door naasten. Marian Verkerk en Henk Manschot doen in het NRC van 24 oktober een…

16.09.10

Zorgethiek – Grote kwesties in gemarginaliseerd veld

https://www.zorgethiek.nu/zorgethiek-grote-kwesties-in-gemarginaliseerd-veld/

Met welke thema’s zijn jonge onderzoekers bezig? Wat zijn de nieuwe trends binnen de feministische theologie? Deel 4: Zorgethiek. Vier Tilburgse onderzoekers zetten hun terreinen uiteen. Bij de Tilburgse leerstoelgroep Zorgethiek staat het onderzoek in het…

24.05.22

Thesis Monique Goense: Vaders in verwachting

https://www.zorgethiek.nu/thesis-monique-goense-vaders-in-verwachting/

Thesis Monique Goense: ‘Vaders in verwachting’. Monique deed onderzoek onder verloskundigen over (het werken met) vaders, om inzicht te verkrijgen in de rol en positie die verloskundigen hen toeschrijven en om antwoord te kunnen geven op de vraag wat het betekent om vaders goede zorg te bieden vanuit een zorgethisch perspectief.

08.11.19

Biografie – Levensverhalen in de zorg

https://www.zorgethiek.nu/biografie-levensverhalen-in-de-zorg/

Aan de hand van de levensverhalen van zes vernieuwers in de zorg laat de Susanne Kruys zien dat de biografie als methodiek kan bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke ontwikkeling. Een inspirerend boek dat de lezer uitnodigt en handvatten aanreikt om ook het eigen levensverhaal te analyseren.

18.10.19

Woonzorg beleid in Vlaanderen: zorgethische stapstenen

https://www.zorgethiek.nu/woonzorg-beleid-in-vlaanderen-zorgethische-stapstenen/

Bernadette van den Heuvel is zorgethica en was raadgever van de Vlaamse minister van Welzijn en Gezondheidszorg. Ze schreef recent voor het VAZG de brochure ‘Stapstenen voor een ethisch verantwoord zorgbeleid voor woonzorgcentra’.

14.02.19

Pondering ‘STILL LIFE’

https://www.zorgethiek.nu/pondering-still-life/

Hamish MacPherson is a choreographer who creates environments for people to think, learn and be together. He is inspired by care ethical theory and his zine STILL LIFE is one way to contribute to these kinds of environment, is about relationships and configurations, and relevant for thinking about situations of care. In another article I interviewed him about his motivation for the zine.

Oostvaardersplassen

16.11.18

Grote grazers Oostvaardersplassen in moreel beraad

https://www.zorgethiek.nu/grote-grazers-oostvaardersplassen-in-moreel-beraad/

Thalia Laurentius, masterstudent Zorgethiek en Beleid, schreef een paper over moreel beraad, om te komen tot een gezamenlijke ethische reflectie die kan leiden naar goede zorg voor de grote grazers in de Oostvaardersplassen.

somatische reflectie

03.11.18

Wat is het geluid van stilte?

https://www.zorgethiek.nu/wat-is-het-geluid-van-stilte/

Een korte vakantie in het kunstproject in Borgloon gaf me inzicht in somatische reflectie, zoals gemunt door Maurice Hamington. Onze slaapplek was onderdeel van een kunstproject, waarbij kunstwerken in de regio de verbinding maken tussen mens en natuur. De geluidsinstallatie van geluidskunstenaar Paul Devens werd omschreven als een onderzoek naar stilte.

Thesis Tom van Sprang

02.09.15

Het doel van oorlog is vrede; een zorgethisch perspectief

https://www.zorgethiek.nu/het-doel-van-oorlog-is-vrede-een-zorgethisch-perspectief/

Wat kunnen zorgethische inzichten betekenen voor het denken over oorlog en vrede? In juli rondde masterstudent Tom van Sprang zijn masterstudie Zorgethiek en Beleid succesvol af met een thesis over zorgethiek als politieke ethiek…

19.01.12

Leeservaring – Essays over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, bij het afscheid van Herman Meininger

https://www.zorgethiek.nu/leeservaring-essays-over-de-zorg-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-bij-het-afscheid-van-herman-meininger/

Ethische vragen worden altijd extra interessant, vind ik, zodra we ze betrekken op mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Wat betekenen autonomie, vrijheid, gemeenschap, burgerschap, care en cure in de levens van mensen…