3 minuten

0 reacties

Het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit een bijdrage te schrijven over het thema ‘Tekort aan organen’.

Wetsvoorstel

De recente instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel van D66 voor een nieuw registratiesysteem heeft het thema orgaandonatie weer prominent onder de aandacht gebracht.
Weliswaar verandert er niets vooraleer ook de Eerste Kamer zich er over uitgesproken heeft – dat wil zeggen er ook mee ingestemd heeft – maar alleen al het vooruitzicht brengt de nodige beroering teweeg.
Enerzijds is er de lang gekoesterde hoop dat er nu eindelijk een doorbraak zal zijn naar een effectiever systeem, anderzijds is er bezorgdheid en zelfs protest over inmenging van de overheid in zeer gevoelige privé-beslissingen van burgers betreffende het dode lichaam van hun dierbaren en zichzelf.
Dat protest was bijvoorbeeld af te lezen aan de resultaten van de donorweek van dit jaar: het aantal registraties was twee keer zo hoog dan het jaar ervoor en voor het eerst waren er meer registraties met ‘nee’ dan ‘ja’ (76% vs. 24%).

Wachtlijsten

De nood aan organen is duidelijk: patiënten die nu op wachtlijsten staan, hebben deze vroeg of laat nodig om te kunnen overleven en/of uitzicht te krijgen op een betere kwaliteit van leven. Hoe aan die organen te komen is de kwestie. Legitimeert die nood dat de overheid burgers aanspoort en druk op hen uitoefent om tot een beslissing te komen? Of is dat aantasting van het zelfbeschikkingsrecht?
Moet de overheid niet meer behoedzaamheid en respect betonen bij een dusdanig gevoelig onderwerp als (eigen) sterven, rouw en lichamelijke integriteit, en dus op afstand blijven? Of geldt eerder het omgekeerde: het grote belang van het redden van een leven verplicht iedereen minstens tot het maken van een uitgesproken keuze?

Innovaties

Maar misschien hoeft het spel wel niet zo hoog gespeeld te worden en zijn er (weldra) andere mogelijkheden om de nood te ledigen. Hoe zit het met orgaandonatie bij leven, door een familielid, een vriend, een bekende of zelfs een onbekende? Hoe staat het met bio-technologische ontwikkelingen, zoals het kweken van organen? Gaan die het tekort aan organen in de nabije toekomst oplossen? Welke ethische en filosofische vragen spelen daarbij?

Oproep

Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium over één van deze (of gerelateerde) vragen?  Stuur altijd eerst een voorstel naar de themaredactie: info@liekevanderscheer.nl,  laurien.schrijver@catharinaziekenhuis.nl of eric.vd.laar@catharinaziekenhuis.nl.

Houdt er wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De deadline voor volledige bijdragen (ca. 1500 woorden) is 1 maart 2017. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst.

Lieke van der Scheer, Laurien Schrijver, Eric van de Laar

www.nvbe.nl

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *