NVBe
Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek

2 – 3 minuten

0 reacties

Podium voor Bio-ethiek roept auteurs op een bijdrage te schrijven voor het themanummer:
Kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek

Eind vorig jaar verscheen in Medisch Contact een column van Menno Oosterhoff met de titel Waardeloos onderzoek. De titel had niet alleen betrekking op frauduleuze praktijken in de sociale psychologie, maar gold voor het hele spectrum aan wetenschappen van neurobiologie, farmacologie, economie tot aan de geneeskunde.
Voor insiders was dat kennelijk geen echt nieuws, zo bleek bijvoorbeeld uit een geciteerde uitspraak van hoogleraar farmacologie Harald Schmidt: “70% van het medisch onderzoek kan direct de prullenbak in”. En inderdaad, wie de boeken Bad Science en Bad Pharma van Ben Goldacre heeft gelezen zal er niet van opgekeken hebben.

Inmiddels heeft ook de Deense hoogleraar klinisch onderzoek Peter Gøtzsche een flinke duit in het zakje gedaan met zijn boek Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad. Hij stelt dat de bedenkelijke kwaliteit niet aan onvermogen toe te schrijven is maar aan welbewuste manipulatie. Deze kritische beschouwingen en het provocerende statement van Gøtzsche waren voor de redactie van Podium de aanleiding een themanummer te wijden aan deze thematiek. Zodoende roepen we auteurs die in deze materie thuis zijn op hierover een bijdrage te schrijven.

We geven de volgende richtvragen mee:

Overweegt u een bijdrage in te sturen? Neem dan vooraf contact op met de themaredactie:

Krista Tromp (k.tromp@erasmusmc.nl), Heleen van Luijn (heleen.van.luijn@gmail.com), Eric van de Laar (eric.vd.laar@catharinaziekenhuis.nl)

Maximaal aantal woorden is 1500. De deadline voor uw volledige bijdrage is 25 juli 2016. Houd er in uw bijdrage wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *