6 – 7 minuten

0 reacties

Wat biedt een lief ziekenhuis? Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil een lief ziekenhuis zijn, dat wil zeggen: het wil menslievende zorg geven aan patiënten en hun familie die voor hulp en steun op ons (moeten) vertrouwen. Zorg is meer dan een technisch goed uitgevoerde handeling. In een lief ziekenhuis heeft zorg vier kwaliteitskenmerken.

1. Verzorgd

Zorg is allereerst verzorgd: niets ontbreekt en alles wat nodig is, wordt op een wijze, gedegen en doorzichtige manier gedaan. Dit element van menslievende zorg richt zich op de kwaal en maakt zorg veilig, doelmatig en doeltreffend. Het St. Elisabeth Ziekenhuis biedt verantwoorde zorg en voorkomt daarmee medische missers.

2 Zorgvuldig

Onze zorg is ook zorgvuldig. Naast verzorgd wordt de zorg uitgevoerd met aandacht, toewijding en passend bij de patiënt. Zorgvuldige zorg sluit aan bij wie de patiënt is, verdiept zich in wat deze doormaakt, stemt vanuit de relatie met de patiënt af wat gedaan of gelaten wordt en erkent de patiënt in zijn verlangen, eer en kwetsbaarheid. Deze vorm van goede zorg richt zich op de mens. Het St. Elisabeth Ziekenhuis biedt daardoor zorg die past bij de patiënt en voorkomt dat zorg doorschiet, of in het ergste geval, gewelddadig wordt.

3 Zorgzaam

Onze zorg is zorgzaam. We volgen ook of de zorg zo uitpakt als ze bedoeld is. Ervaart de patiënt daadwerkelijk baat? Zorg is geen hapsnap-werk, ze blijft kijken hoe ze uitpakt en wordt nog steeds aangeboden als het moeilijk of uitzichtloos wordt. Goede zorg is dus ook trouwe zorg. Dit element van zorg geldt minder de kwaal of de mens, maar vooral de uiteindelijke effecten van de zorg. Het St. Elisabeth Ziekenhuis laat de patiënt niet alleen en voorkomt daarmee dat zorgverleners vooral met zichzelf of hun eigen logica bezig zouden zijn.

4 Bezorgd

Onze zorg is bezorgd. Wij zijn begaan met de ander. Uit ons zorgverlenen spreekt mededogen. Hier gaat het dus om de houding waarmee goede zorg wordt verleend: hartelijk, respectvol en toegenegen. Door zorg met mededogen te geven, vermijdt het St. Elisabeth Ziekenhuis dat de verleende zorg als koud en kwetsend wordt ervaren.

Deze vier aspecten vormen samen bekommernis en dat is bij uitstek wat wij als lief ziekenhuis willen bieden. In de theorieën over presentie en menslievende zorg vinden we de basis om onze zorg daadwerkelijk zó in de praktijk te brengen. In schema ziet dit er als volgt uit:

Wat levert menslievende zorg op?

Patiënten ervaren vaker dat onze zorgverleners er daadwerkelijk voor hen zijn en aandacht voor hen hebben. Patiënten worden gezien en gehoord. Ze ervaren dat ze er mogen zijn. Ze worden niet verlaten, ook niet als ze ‘lastig’ zijn, terugvallen, of hun leven niet (meer) op orde krijgen. Ze krijgen hoogwaardige zorg én ze worden gestimuleerd in het behouden van hun waardigheid en in het ontplooien van hun krachten en talenten zonder dat hun kwetsbaarheid miskend wordt. Ook merken ze dat zorgverleners graag bereikbaar en gemakkelijker aanspreekbaar zijn.

Zorgverleners

Zorgverleners merken dat ze veel minder een productiemachine zijn die standaard- zorg levert op basis van regels, protocollen en procedures. Ze worden uitgedaagd hun vakbekwaamheid te combineren met aan- dacht, trouw en mededogen. Professionele zorg omvat al deze aspecten en vraagt veel praktische wijsheid om verwezenlijkt te worden. Hun motieven om met of voor mensen te werken, worden niet aan de kant geschoven noch uitgebuit. Ze raken toegerust om met minder regels en meer met beraad hun werk in te richten. Ons lief ziekenhuis is ook lief voor zijn medewerkers. Het bevordert het plezier in het (samen) werken en ook de voldoening en zin in het werk. Zo ontwikkelt zich onderling vertrouwen, en dat straalt af op de zorg voor patiënten.

Het ziekenhuis

Het ziekenhuis merkt dat zorggevers en zorgontvangers meer tevreden zijn en dat patiënten en hun naasten vaker baat ervaren van de ontvangen hulp en steun. De afstemming op de hulpvraag verloopt doelmatiger en kent minder missers of verdubbelingen. Het werkplezier en de motivatie stijgen en medewerkers worden meer ‘zelfsturend’. Ze hebben niet alleen verantwoordelijkheden maar ze nemen deze zo nodig ook. In een lief ziekenhuis gaat de hoeveelheid regels, administratieve beslommeringen en controles omlaag en raakt de manager inhoudelijk meer bij het uitvoerende werk betrokken. Het St. Elisabeth Ziekenhuis wil als een lief ziekenhuis genesteld zijn in de Tilburgse gemeenschap en betekenisvol zijn voor deze gemeenschap.

Hoe wordt het St. Elisabeth Ziekenhuis een lief ziekenhuis?

Zorgverlenen op deze manier is niet vanzelfsprekend. De dagelijkse praktijk is weerbarstig. Zowel complimenten als klachten getuigen van het unieke karakter van de zorg, de zorgvragers en de zorgverleners. Met medewerkers van de Universiteit van Tilburg trekt het St. Elisabeth Ziekenhuis in elk geval vijf jaar uit om dat unieke karakter te onderzoeken en te ontwikkelen tot een lief ziekenhuis, van onder tot boven. Dat kan alleen maar dankzij de medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis, hun kennis van zaken, hun inzet, en hun ambitie en liefde voor het vak. Een lief ziekenhuis verzwaart hun werk niet, maar voedt en bevordert met dienstbaar beleid, wat het werk doeltreffend, goed en zinvol maakt.

Niets of niemand in het ziekenhuis blijft buiten dat streven: behalve in de patiëntenzorg, is een lief ziekenhuis ook lief in zijn ruimtes, aan zijn balies, in zijn financiën, in zijn bestuur, met zijn eten, aan de telefoon, in zijn taal en met zijn faciliteiten. Wat goed is, blijft; wat beter kan, wordt opgepakt.

Er wordt niet van hogerhand bepaald wat goede zorg is: een lief ziekenhuis daagt medewerkers uit hun kennis en ervaringen uit te wisselen, vruchtbare ideeën te ontwikkelen en deze praktisch te verzilveren. Een lief ziekenhuis groeit geleidelijk van onderop, vanuit kleine lerende gemeenschappen en andersoortige vormen van leren in dialoog, waarin zorggevers met elkaar nadenken over en werken aan de verbetering van de zorg die zij geven. Voor wie nu al wil meedoen, worden mogelijkheden geschapen. Bovendien wordt er (wetenschappelijk) onderzoek op gang gebracht, zodat de ontwikkelingen goed gevolgd en grondig doordacht worden, en het beste wordt vastgehouden en uitgedragen.

Van A tot Z een lief ziekenhuis

Kortom, in het St. Elisabeth Ziekenhuis draait het steeds meer, steeds vaker, steeds algemener om: Afstemmen op de zorgvrager & Zorg geven met aandacht.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *