geestelijke verzorging

2 – 3 minuten

0 reacties

De grote uitdaging voor geestelijke verzorging in de toekomst ligt in nieuwe doordenking van de relatie tussen vorm en inhoud. Over beide is veel onhelderheid op dit moment, zowel bij de beroepsgroep als in de samenleving, stelt dr. Carlo Leget. Tijdens een symposium aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen hield hij een lezing over de toekomst van de geestelijke verzorging in Nederland.

“De grote uitdaging voor geestelijke verzorging in de toekomst ligt in nieuwe doordenking van de relatie tussen vorm en inhoud. Over beide is veel onhelderheid op dit moment, zowel bij de beroepsgroep als in de samenleving, stelt dr. Carlo Leget.

Als het gaat om de vorm is er het bekende klassiek beeld van de geestelijk verzorger dat geënt is op de pastor of dominee, en worden de activiteiten van deze beroepsgroep vooral geplaatst in het een-op-eengesprek. Wanneer we aan deze klassieke pastor vragen wat hij precies doet en wat zijn methode is, krijg je uiteenlopende antwoorden. Maar duidelijk is dat hij iets met mensen heeft, graag een beetje oploopt met mensen en zich als een vrijplaats verstaat in een systeem dat mensen bedreigt. Bij deze pastor kun je alles kwijt. Hij of zij hoeft niets van je. Omdat hij geen behandeldoel heeft, heeft hij geen methodiek. Of liever: zijn methodiek is om zonder methodiek te werken. En naast het een-opeengesprek is zo iemand natuurlijk nog actief in gespreksgroepen of bijeenkomsten zoals vieringen, al dan niet met rituelen. Als het om de inhoud gaat, is het nog moeilijker zich om een beeld te vormen van wat zo iemand doet. Want de inhoud van het vak is niet helemaal duidelijk. Het is vooral iemand die goed kan luisteren. En daarmee wordt de inhoud van de gesprekken voornamelijk bepaald door de gesprekspartner. Wat doet de geestelijk verzorger dan vooral in het luisteren? Bestaansverheldering? Meeresoneren? Dat soort dingen ja. En laten we eerlijk zijn: het is wat waard om kwalitatief goede oren op je pad te vinden en je verhaal te kunnen doen zonder dat er iets van je wordt gevraagd.”

Deze lezing (Friesch Dagblad, 11 oktober 2014) is in zijn geheel te downloaden in bijgaande PDF.

[button link=”https://www.zorgethiek.nu/wp-content/uploads/2014/11/frd-20141011-013-1.pdf” bg_color=”#003566″]Ook de geestelijk verzorger zal moeten uitleggen wat hij oplevert (PDF)[/button]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *