markiezin van O

3 – 4 minuten

0 reacties

Deze weken in Literatuur en Geneeskunde aandacht voor het begin van het leven in literatuur en films.

Onbevlekt ontvangen?

Het publiceren van familieberichten in de krant blijft doorgaans beperkt tot het op dezelfde pagina melden van geboorten en overlijdensgevallen. Het volgende bericht baarde daarom wel enige beroering.

“Wil degene die mij buiten mijn medeweten in gezegende omstandigheden heeft gebracht, zich bij mij melden? Uit consideratie met mijn familie heb ik besloten dat ik met de vader van mijn kind zal trouwen.”

Het bericht stond in 1801 in alle lokale kranten van Noord Italië en was ondertekend door de Markiezin van O., een algemeen gerespecteerde weduwe met twee jonge kinderen. Dat is althans het beeld dat Heinrich von Kleist schetst in zijn uiterst compact geschreven novelle De Markiezin van O, gepubliceerd in 1808. Wat was er gebeurd?

Tijdens de eerste Napoleontisch oorlog (1799 – 1802) was een van de strijdtonelen Noord Italië. De vader van de markiezin is kolonel en heeft als taak het verdedigen van de citadel van de ‘aanzienlijke’ stad M. Hij faalt daarin jammerlijk, de citadel wordt overmeesterd door Russische troepen. De markiezin wordt tijdens de schermutselingen belaagd door een aantal soldaten, maar zij wordt, net voordat zij zich aan haar gaan vergrijpen, ontzet door een Russische officier die de soldaten verjaagt (en later zal laten executeren). De officier is graaf F., die alom wordt geroemd om zijn edelmoedige daad.

De graaf vertrekt weer met de troepen en dezelfde dag nog, de familie overlegt nog hoe zij hem hun dankbaarheid kunnen laten merken, krijgen zij het bericht dat de graaf dodelijk in de borst is geschoten. Maanden later blijkt dat bericht onjuist en komt hij langs om de hand van de markiezin te vragen. Net op dat moment voelt de markiezin zich niet helemaal lekker. Als zij niet beter zou weten zou zij zeggen dat zij in gezegende omstandigheden zou zijn. Zij laat eerst een dokter en dan een vroedvrouw komen, die allebei bevestigen dat zij zwanger is en, desgevraagd, grote twijfels uiten over de mogelijkheid dat de markiezin onbevlekt ontvangen is. De markiezin weet van geen coitus, maar nu keren ook haar ouders zich tegen haar en ze moet het huis uit. Dat is het moment dat zij de advertentie plaatst.

Het komt vaker voor dan je denkt dat vrouwen niets van een zwangerschap weten. Onderzoek uit Duitsland schat dat ongeveer 1 op de 500 zwangerschappen onopgemerkt verloopt. In Duitsland zijn er jaarlijks dus ongeveer 1600 van zulke zwangerschappen, waarvan de helft pas door de bevalling wordt ontdekt. In het geval van de markiezin is de suggestie heel sterk dat de edelmoedige graaf F. haar toen zij bewusteloos was verkracht heeft en nu berouw heeft. Maar zeker weten doen we dat niet, het blijft suggestie.

Arko Oderwald

[bol_product_links block_id=”bol_1499145237459_selected-products” products=”1001004000786757,9200000033131629″ name=”Kleist” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”DC7605″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”CCCCCC” width=”590″ cols=”2″ show_bol_logo=”0″ show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *