19 – 25 minuten

0 reacties

In gezondheidszorg en ethiek gaat de aandacht voor zwangerschap en geboorte vaak uit naar het kind. Minder centraal staat het perspectief van de moeder. In ethisch opzicht overheerst een individualistische kijk op moeder en foetus, waardoor hun belangen worden gescheiden en tegenover elkaar geplaatst, waarbij het belang van de moeder ondergeschikt wordt gemaakt.

Een alternatieve relationeel ethische benadering kan een kritisch tegenwicht bieden, filosofische inzichten in zwangerschap vergroten en zorgpraktijken helpen verbeteren. Nieuw onderzoek dient meer licht te werpen op ethische en existentiële vragen rondom moederschap nu internationale politieke en medische ontwikkelingen de positie van vrouwen onder druk zetten.

Inge van Nistelrooij en Rodante van der Waal schrijven in Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) over hun onderzoek naar moederschap en geboorte; materniteit vanuit zingeving en zorgethiek.
Lees het volledige artikel op de volgende pagina

Auteurs

Dr. Inge van Nistelrooij

Universitair docent zorgethiek en beleid
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht 
E-mail: i.vannistelrooij@uvh.nl

Rodante van der Waal, MA

Verloskundige in opleiding en filosofe
PhD-student aan de Universiteit voor Humanistiek
E-mail: rodantevanderwaal@gmail.com

Tijdschrift voor Gezondheid en Ethiek
stelt zich ten doel de kwaliteit van de morele bezinning op actuele veranderingen binnen de gezondheidszorg te bevorderen. Verschillende invalshoeken, benaderingen en levensbeschouwingen komen aan bod. TGE heeft oog voor de fundamentele problematiek die in actuele casuïstiek besloten ligt zonder de urgentie van de concrete problemen in het dagelijkse medische handelen te miskennen. TGE wil informeren over actuele ontwikkelingen, maar biedt tevens een kader voor meer fundamentele beschouwingen vanuit een breder cultureelfilosofisch perspectief. Lees hier meer over de verschillende abonnementen. 

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *