Menslievende Professionalisering
Menslievende Professionaliteit in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

2 – 3 minuten

0 reacties

Tweede druk trainershandleiding Menslievende professionalisering
in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Trainershandleiding

In september 2015 verschijnt de tweede, herziene druk van de trainershandleiding Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Embregts, Hermsen, & Taminiau, 2015). Deze handleiding biedt trainers duidelijke handvatten om het thema menslievendheid in het handelen van zorgverleners binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking aan de orde te stellen.

De tweede, herziene druk van de trainershandleiding is geactualiseerd en meer gebruiksvriendelijk. Nieuw bij deze tweede druk is de website www.menslievendeprofessionalisering.nl waarop veel achtergrondinformatie en aanvullende materialen te vinden zijn.

De training is, met enige aanpassing, tevens te gebruiken voor zorgverleners in andere sectoren dan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Menslievende professionalisering

Een menslievende beroepshouding wordt omschreven als het kunnen maken van verbinding met en het kunnen afstemmen op de cliënt vanuit persoonlijke betrokkenheid en oprechte aandacht. Het zijn met name kwaliteiten op het gebied van (professionele) attitude die hierop van invloed zijn: flexibiliteit, eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, interesse, alertheid en vriendelijkheid. Een betekenisvolle relatie tussen cliënt en zorgverlener blijkt van invloed op zowel de effectiviteit van ondersteuning en zorgverlening als op de cliënttevredenheid met de ontvangen zorg. Verbinding kunnen maken met en af kunnen stemmen op de cliënt wordt steeds vaker gezien als voorwaarde voor professionaliteit en vakbekwaamheid.

Onderzoek

Zorgverleners die de training Menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben gevolgd, zijn zich onder andere meer bewust van hun professionele attitude en de invloed hiervan op de kwaliteit van de zorg die zij bieden, van de invloedrijke positie die zij hebben ten opzichte van cliënten en de neiging tot het invullen van hun (zorg)behoeften.

Train-de-trainer-cursus en masterclass

Menslievende professionalisering wordt als train-de-trainer-cursus en als masterclass aangeboden door RINO Zuid.

Informatie

Voor meer informatie met betrekking tot de trainershandleiding en de website kunt u contact opnemen met Luciënne Heerkens.

Voor meer informatie met betrekking tot de train-de-trainer-cursus en de masterclass: nacholing@rinozuid.nl.

De tweede, herziene druk van de trainershandleiding en de website zijn mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *