3 – 4 minuten

0 reacties

Voor de medewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis begon 2012 met een boekje: Lief & Lean. Samen op weg naar het liefste ziekenhuis. Daarin werden in woord en beeld en via quizjes en ervaringsverhalen de kernpunten van de programma’s ‘lean werken’ en ‘menslievende zorg’ gepresenteerd. Nu het jaar bijna voorbij is, ligt het voor de hand om terug te blikken op een aantal hoogtepunten uit het programma ‘Menslievende zorg’ in het St. Elisabeth Ziekenhuis.

Anders kijken, leren en doen

Een ijkpunt in het afgelopen jaar was het symposium Op weg naar het liefste ziekenhuis. Anders kijken, leren en doen in maart. De ruim 150 aanwezigen hoorden verschillende sprekers vertellen over een keur aan thema’s. Het ging onder meer over hoe het is om ziek te zijn en in het ziekenhuis opgenomen te worden, over de worstelingen van patiënten en hun naasten, over botsende logica’s in de zorg, over de valkuilen van een lief ziekenhuis en over de noodzaak van ruimte tot reflectie. Ook werd de bundel ‘Menslievende zorg in de praktijk’ die dag gepubliceerd. Een uitgebreider verslag vindt u in de kleurrijke symposiumkrant (PDF) die het St. Elisabeth Ziekenhuis maakte.

Compassion for care

In mei van dit jaar organiseerden de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) en het Opleidings- en Onderzoekscentrum (OOC) van het St. Elisabeth Ziekenhuis in samenwerking met het programma ‘Menslievende zorg’ een symposium onder de noemer ‘Hoe lang blijf jij… in balans?’ Zo’n zestig zorgverleners (allen in opleiding) kregen een divers programma voorgeschoteld. De aftrap van de avond was een forum waarin ervaren collega’s vertelden over hoe zij proberen hun compassie voor patiënten en passie voor het werk vast te houden. De aanwezigen discussieerden vervolgens naar aanleiding van filmpjes en stellingen met elkaar over de spanning tussen hun idealen en de weerbarstige praktijk. Het slotakkoord was in handen van Anne Spanjaart, co-assistent en lid van het Compassion for Care team dat van compassie het leidende principe van de zorg wil maken. De uitwisseling van ideeën en de onderlinge interactie over hoe je zorg als beroep ervaart werden zeer gewaardeerd door de aanwezige leerlingen, bleek uit de evaluatieformulieren.

Lerende gemeenschappen

De lerende gemeenschappen van zorgprofessionals die we aan het begin van het programma inrichtten bij oncologie en neurologie zijn al weer een paar jaar in touw. Vorig jaar is de zorgeenheid orthopedie zelf een lerende gemeenschap gestart. Het programma is inmiddels ruim over de helft en daarom is besloten tot een intensivering van het aantal lerende gemeenschappen. Dat betekent dat er in de eerste helft van 2013 vijf lerende gemeenschappen in het St. Elisabeth bij zullen komen. Bijzonder is dat zowel deze nieuwe als de al lopende lerende gemeenschappen begeleid zullen worden door zorgverleners uit het St. Elisabeth Ziekenhuis zelf. Deze procesbegeleiders zullen op basis van een korte training ingewijd worden in het reilen en zeilen van lerende gemeenschappen. Ze zullen vervolgens tot in 2014 ‘on-the-job’ gecoacht worden en zelf een negende lerende gemeenschap vormen. Lief ziekenhuis raakt steeds steviger verankerd in het St. Elisabeth!

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *