Sylvia Schuurmans

5 – 6 minuten

0 reacties

Sinds haar start in 2007 heeft de master Zorgethiek en Beleid (ZeB) talloze afgestudeerden afgeleverd. Hoe is het werkende leven na de opleiding ZeB? En wat heeft deze opleiding hen meegegeven in de werkzaamheden? Dit keer spreken we Sylvia Schuurmans.

Wie is Sylvia Schuurmans?

Na jaren als verpleegkundige te hebben gewerkt, voornamelijk in de ouderenzorg, ben ik in het mbo-onderwijs aan de slag gegaan, om mijn rol te pakken en te werken aan kwaliteit van zorg. Ik was van mening – en ben nog steeds – dat daar de basis gelegd wordt hoe goede zorg te verlenen. Naast deze rol als docent heb ik het voorrecht om een stel geweldige vrienden, man en dochters om me heen te hebben. Zij zorgen voor mijn dagelijkse spiegel.

Als docent in het mbo-onderwijs heb ik als eerste groep gebruik kunnen maken van een docentenbeurs om een masteropleiding te volgen. Dit was echt een cadeau. Ethiek had al een tijd mijn aandacht, doordat ik de in 2005 de post- academische beroepsopleiding ‘Ethiek in de Zorg’ gevolgd had aan de universiteit van Nijmegen. Daar ben ik er van overtuigd geraakt, dat ik via die studie bij de kern zou komen en mijn kijk op zorgpraktijken verder zou kunnen ontwikkelen.

Wat was de reden dat je de master Zorgethiek en Beleid bent gaan doen?

In Nijmegen heb ik de Presentietheorie en de Zorgethiek leren kennen. De docentenbeurs zorgde ervoor dat ik me kon verdiepen in alles wat te maken heeft met ethiek, Zorgethiek en Presentie. De reden om me verder te verdiepen in deze ethiekvorm had voor mij te maken met de problemen in de ouderenzorg en mijn behoefte om mijn kennis op te krikken over deze materie. De ouderenzorg en vele andere sectoren in de gezondheidszorg zijn een afspiegeling van onze maatschappij. Het idee dat dit aandacht behoeft heb ik vanuit allerlei perspectieven leren bezien.

In 2007 heb ik me als student gemeld aan de universiteit van Tilburg bij de vakgroep Zorgethiek. De zorgethiek bleek voor mij de juiste keuze te zijn. De zorgethiek immers denkt na, stelt kritische vragen vanuit de praktijk en neemt de relatie van de zorgverlener en de zorgvrager als uitgangspunt. Deze wetenschap verbindt in de studie het doen met het denken. En tijdens deze studie kwam ik de Presentietheorie weer tegen.

Ik heb veel geleerd, maar daarbij nog meer vragen gekregen. Studeren zet je aan tot nadenken!

Waar ging je afstudeerthesis over?

Mijn masterstudie rondde ik af in november 2010 met de eindthesis: Presentie in de Praktijk. Over de kracht van het samen zijn, de moed om het vol te houden! ((Samenvatting))

Tijdens een groot transitieonderzoek in Nederland heb ik onder leiding van Andries Baart onderzoek gedaan naar het thema ‘relaties’ binnen verschillende zorgpraktijken waar zorgprofessionals leerden om meer presentiegericht te werken.

[pullquote]Het boek waarin veel over deze transitie beschreven staat: Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht.[/pullquote]

In dit project werd op kleine schaal de presentietheorie vertaald naar de praktijk. Hulpverleners werden getraind in presentie en zij hielden logboeken bij, waarin zij de veranderingen in hun denken en doen beschreven. In deze thesis gaf ik een analyse en beschreef de theoretische doorlichting van deze logboeknotities.

Dit leverde hele boeiende materie op. Na dit onderzoek heb ik met subsidie van ZonMw, samen met de stichting Presentie en het behandelcentrum enkele principes van de Presentietheorie om kunnen zetten naar lesmateriaal voor het mbo-onderwijs. Dit was mijn kroon op dit werk.

Wat heeft deze studie jou gebracht?

Vanaf het moment van afstuderen tot op heden blijft mijn kracht zitten op de verbinding tussen de theorie en de praktijk van alle dag en werk ik als trainer, coach en ethicus. Door deze studie heb ik vele prachtige mensen ontmoet; vaak met bijzondere medestudenten mooie opdrachten volbracht en met sommige van hen werkrelaties op kunnen bouwen.

Daarnaast heb ik met deze prachtige studie in mijn rugzak na lang wikken en wegen de overstap gemaakt naar het hbo-onderwijs. Binnen FHMG, Fontys Hogeschool verzorg ik samen met andere collega’s het ethiek onderwijs voor verschillende opleidingen. De zorgethiek heeft een plek in ons curriculum binnen de hbo-v, dat doet me goed!

Verder heb ik een actieve rol bij het begeleiden van studenten in zorgpraktijken en kan daar vanuit deze studie gevraagd en ongevraagd wel eens een advies geven.

Kan je wat meer vertellen over je werkzaamheden na de master ZeB?

Ik heb het voorrecht om met mijn oud- studiegenoot Mirjam Kleinveld samen, vanuit ons eigen bedrijf, verschillende trainingen te verzorgen. De training die ik als individu verzorg of in samenwerking met Mirjam, gaan over ethiek in relatie tot de vraag: Wat is goede zorg, wanneer doe ik het goed?

In coaching en workshops bij professionals en vrijwilligers in de zorg en onderwijs, komt deze vraag regelmatig aan bod. Het standaard antwoord bestaat niet dus het is ieder keer weer een voorrecht om in deze puzzel een stukje te mogen verplaatsen.

Deze studie heeft mij als mens en als docent verrijkt, ik ben erg blij dat ik deze stap gezet heb.

Mijn website is te vinden op www.viasyl.nl.

[widget id=”footnotes_widget-2″]

[bol_product_links block_id=”bol_5a6dd8411e995_selected-products” products=”1001004011784524″ name=”baart” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”590″ cols=”2″ show_bol_logo=”0″ show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *