2 – 3 minuten

0 reacties

Wie ben je? Wat is je achtergrond?

Hallo, ik ben Andrea Maessen, oud-student Zorgethiek en Beleid (ZeB). Ik ben in 2012 afgestudeerd. Voordat ik deze studie deed heb ik gewerkt in de kinderpsychiatrie en de gehandicaptenzorg.

Wat was je reden om de master ZeB te gaan doen?

In de praktijk kwam ik vaker dilemma’s tegen waar de werkvloer niet mee wist om te gaan, geen tijd voor had om bij stil te staan of onvoldoende zeggenschap over had om anders aan te pakken. Ook wist ik niet zo goed of ik het werken in een woonvoorziening uitdagend genoeg zou blijven vinden tot mijn pensioengerechtigde leeftijd. Dat maakte dat ik me ben gaan oriënteren op vervolgstudies.

Ik ben uiteindelijk bij ZeB uitgekomen. Deze studie heb ik tegelijkertijd gevolgd met de studie Zorgmanagement. Ik kon niet kiezen, beide hadden vakken die me erg interesseerden. Bij zorgmanagement kan je dan denken aan onderwerpen als HR en logistiek. Bijna als tegenhanger ging het bij ZeB juist om het doordenken van definities, bijvoorbeeld concepten als ‘ziek zijn’, ‘zorg’ en ‘kwaliteit van zorg’.

Waar ging je afstudeerthesis over?

Ik heb een kwalitatief onderzoek gedaan waarbij ik mensen in de terminale fase van hun leven heb mogen ontmoeten en spreken over wat hen in die periode bezighield en waar zij op dat moment betekenis aan ontleenden. Dit in een poging om de verschillende gedaanten van spiritualiteit zichtbaar te maken en een pleidooi te houden hier ook aldus aandacht voor te hebben binnen de palliatieve zorg.

Wat heeft deze studie jou gebracht?

ZeB heeft me een waarderingskader gegeven. Veel minder geënt op logica en wetmatigheden zoals bij Zorgmanagement, is ZeB gericht op het vormen van een (zorgethische) grondhouding en denkwijze waarmee situaties op allerlei niveaus bezien kunnen worden. In de complexiteit van het dagelijkse werk dient het zo als een kompas.

Kan je nog wat meer vertellen over je werkzaamheden na de master ZeB?

Na ZeB ben ik tot heden werkzaam geweest als indicatiesteller, beleidsmedewerker, controlemedewerker en klantadviseur binnen de langdurige zorg. Mijn ervaring is dat alle functies binnen de zorgsector op enig moment te maken hebben met de spanningsvelden tussen financiën, wet- en regelgeving en kwaliteit van zorg. ZeB heeft me geleerd hoe hier mee om te gaan.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *