3 – 4 minuten

0 reacties

Nadat er in de startfase van de lerende gemeenschap oncologie uitvoerig met elkaar is gesproken over wat goede zorg is, zijn er langzaamaan initiatieven ontstaan om de patiënten te bevragen over wat zij als goede zorg ervaren. Je kunt in deze Monitor lezen dat er verschillende vormen zijn gekozen om de mening van patiënten over dit onderwerp te polsen.

Naast het balieonderzoek op verpleegafdeling H1 zijn er onlangs spiegelgesprekken georganiseerd. Een spiegelgesprek is een kringgesprek waarbij een gespreksleider in het midden zit met daaromheen een aantal patiënten. Achter de kring van patiënten zitten zorgverleners, met een luisterend oor en verder niet deelnemend aan dit gesprek. Deze zorgverleners koppelen datgene wat ze gehoord hebben, na een reflectiebijeenkomst in een afsluitend spiegelgesprek terug met de patiënten.

De spiegelgesprekken die de lerende gemeenschap oncologie heeft georganiseerd zijn gevoerd onder leiding van Andries Baart, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en vanuit die functie betrokken bij het programma Menslievende Zorg.

Patiënten vertellen
Op 9 maart werd het eerste gesprek gevoerd waaraan 9 patiënten deelnamen. Prima, verwend, openlijk en lief, zijn een aantal van de trefwoorden die patiënten noemden op de vraag om de zorg in het ziekenhuis te beschrijven. Belangrijke thema’s die patiënten aangeven zijn een persoonlijke benadering, echtheid, vertrouwen in de zorgverlener op basis van deskundigheid, aandacht voor de persoonlijke situatie en de betrokkenen rondom de patiënt. Als kritisch punt werd de slechte hygiëne genoemd en de nazorg.

Verbazing
In de reflectiebijeenkomst met de zorgverleners voerde de verbazing over de voornamelijk positieve reacties van de patiënten de boventoon. Aanvankelijk was er ook sprake van een lichte teleurstelling, omdat het streven naar verbetering de aanleiding was voor het spiegelgesprek. Daarbij worden door de zorgverleners regelmatig situaties gezien of gehoord die niet passen in het kader van menslievende zorg. Korte tijd is stilgestaan bij de reden waarom dit nu niet gehoord is, maar uiteindelijk is de insteek genomen om datgene wat door patiënten als een belangrijk thema wordt aangegeven, in de zorg te handhaven of te verbeteren.

Wat is?
Op 22 maart vond vervolgens de laatste gespreksronde plaats. Tijdens dit gesprek zaten de zorg- verleners in de kring met daaromheen de patiënten. Door de zorgverleners werd de verbazing over de louter positieve geluiden naar de patiënten uitgesproken en werd ingevuld wat men had verwacht te horen. Aan de hand van vragen van de gespreksleider spraken de zorgverleners over de thema’s die patiënten eerder aangaven: wat is vertrouwen? Wat is echtheid? Wat is goede zorg?. Samenvattend benoemde Andries Baart datgene wat door de zorgverleners is genoemd en wat de patiënten eerder als verbeterpunten noemden:

Bijzonder
Door de zorgverleners is aangegeven dat een aantal van deze punten inmiddels aandacht hebben en dat er verbetertrajecten zijn opgestart. Het laatste woord was voor de groep ten behoeve waarvan deze gesprekken zijn georganiseerd; de patiënten. Allen vonden het een bijzondere ervaring om deel te nemen aan het spiegelgesprek, dat soms verbazing, maar bovenal een gevoel van betrokkenheid door de zorgverleners opriep.

Elke Strijbosch
Bron: Monitor 2, mei 2011.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *