2 – 3 minuten

0 reacties

Al jaren protesteren zorgethici tegen de invasie van andere logica’s in de directe zorgverlening. Zorgen is een praktijk met eigen logica en doelen, een eigen dynamiek, die verstoord wordt als er opeens een andere, vreemde, logica gevolgd moet gaan worden.

Primaire zorgtaak

Als bijvoorbeeld de dokter middenin de afweging over goede zorg voor deze concrete patiënt (wel of niet opereren, wel of niet verdere diagnostiek, wel of niet naar huis) het kostenplaatje ter sprake brengt, doet ze opeens iets anders dan zorgen. Niet dat ze blind moet zijn voor de economische kant, maar het is niet haar primaire taak, zeker niet op dat moment, en het bedreigt de essentie van zorgen.

Spookrijders in de zorg

Ook mensen uit de praktijk komen hiertegen (soms) in opstand. Een duidelijk – tegelijkertijd schrijnend en mooi – voorbeeld is het boekje ‘Spookrijders in de zorg’ geredigeerd door Jos Lamé. De Rotterdamse wethouder Kriens verklaarde na het zoveelste gruwelijke slachtoffer van huiselijk geweld de oorlog aan deze geweldsvorm. Iedereen werd gemobiliseerd om bij ieder vermoeden van geweld dit te melden. Sterker: wie niet meewerkt verliest zijn subsidie.

Vertrouwen

Zo ook de medewerkers van Riagg Rijnmond. In plaats van hulpverleners worden ze opspoorders. Hun eigenlijke zorgtaak wordt geïnfiltreerd met een taak die het zorgen verdringt en onmogelijk maakt. Hoe kan je immers precair vertrouwen winnen en behouden, en daarbinnen zorg en begeleiding bieden in afstemming met de cliënt, als op de achtergrond de dreiging staat van verplichte (!) registratie van iedere mogelijke verdenking? En registratie, zou dat helpen? Een mens zou cynisch worden. Het Riagg heeft zijn medewerking geweigerd, en verloor veel geld.

In het boekje verheft directeur Lamé zijn stem, samen met vele wetenschappers en praktijkmensen, in één grote aanklacht tegen dit politieke geweld dat voortkomt uit een misplaatst geloof in maakbaarheid, dwang, privacyschending en registratie. Lees en huiver!

Spookrijders in de zorg. Eburon Uitgeverij, 2011. ISBN 9789059725270

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *