2 minuten

0 reacties

Het boek Goed ouder worden omvat bijdragen van onderzoeken die het in het kader van het onderzoeksproject ‘Goed ouder worden: welzijn, zingeving en menselijke waardigheid‘ aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht zijn uitgevoerd. De bijdragen gaan niet over de vergrijzing van de samenleving of lichamelijke veroudering en slechter wordende gezondheid. De term ‘goed ouder’ worden verwijst naar manieren waarop ouderen hun leven verder inrichten en leiden met het oog op een zinvolle en menswaardige levensloop.

Jan Baars schetst in het eerste hoofdstuk de verschillende discoursen die bestaan rondom ouderen. Eén daarvan is het discours van het goede ouder worden en dit discours wordt volgens hem het minst expliciet gevoerd in onze samenleving. Het boek biedt een ander perspectief dan de wijze waarop er veelal over ouderen wordt gesproken en geschreven. Goed ouder worden is niet hetzelfde als jong blijven maar heeft te maken met vragen op existentieel vlak.

De andere bijdragen in het boek gaan onder meer in op de gerotranscendentietheorie, biogerontologisch onderzoek, sociaal isolement bij ouderen, de betekenis van herinneringen en anders denken over dementie. Thema’s die ook in de zorgethiek een centrale rol vervullen zoals eindigheid, kwetsbaarheid, menselijke waardigheid, verbondenheid, weerbaarheid en zingeving zijn verweven in de bijdragen en dat maakt het boek interessant om te lezen. Hoewel deze thema’s wat mij betreft scherper en in een duidelijkere taal aangezet zouden mogen worden.

Peter Derkx , Alexander Maas , Anja MacHielse – Goed ouder worden. SWP, 2011. ISBN 9789088502439

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *