Lancering van het Care Ethical Research Consortium

Author: Geen reacties

Onlangs presenteerden prof. dr. Joan Tronto en prof. dr. Carlo Leget hun gezamenlijke initiatief om een internationaal consortium voor zorgethisch onderzoek op te richten. Zorgethici van over de hele wereld zijn welkom om hieraan deel te nemen.

Internationale conferentie

Deze aankondiging werd gedaan tijdens een verkennende netwerksessie op de conferentie van de International Care Ethics Observatory en Nursing Ethics Conference in Surrey, juli 2015.
Het initiatief werd positief ontvangen door de toehoorders, waarbij een aanzienlijk aantal zich ter plekke opgaf als deelnemer aan het consortium.

We do it in a care ethical way: we build the consortium from what there is already, building upon existing relations. – Carlo Leget

Joan Tronto is een van de pioniers van zorgethiek, met internationale erkenning voor haar politiek theoretische werk; Carlo Leget is voorzitter van de Nederlandse Zorgethiek groep aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht, waar een Master in Zorgethiek wordt onderwezen. Joan Tronto bekleedt een eredoctoraat aan deze universiteit. Vanwege deze vruchtbare samenwerking zal het consortium verbonden worden aan de Universiteit voor Humanistiek. Bovendien bouwt het consortium voort op het Europese netwerk van zorgethici dat zich de afgelopen jaren gevormd heeft.

Zorgethiek in een internationale context

Tot op heden bestond er nog nergens een consortium dat academici die werken op het gebied van zorgethiek, met elkaar verbindt. Daarom wordt dit initiatief gezien als een potentieel waardevolle bijdrage aan zorgethisch onderzoek wereldwijd. De initiatiefnemers beogen een nauwe samenwerking met andere partijen (ook buiten Europa) tot stand te brengen, zodat er een breed gedragen eigenaarschap en commitment ontstaat.

Het ‘International Care Ethical Research Consortium’ moet gaan functioneren als een epicentrum waar wetenschappers vanuit alle continenten elkaar kunnen ontmoeten. Het consortium kan worden beschouwd als een:

  • Clearing house: waar over projectideeën, onderzoeksprojecten of publicaties wordt gesproken, onderhandeld en van waaruit deze gezamenlijk naar buiten worden gebracht
  • Ontmoetingsplaats: om vrijelijk nieuw ontstane inzichten met collega’s te verkennen en te verbinden, tijdens conferenties en in gezamenlijke publicaties, of om visiting scholarships mogelijk te maken
  • Kennisplatform: om op systematische wijze kritische inzichten te verzamelen, verbinden en delen met elkaar, met studenten, en met anderen

Geïnteresseerd?

There are a lot of possibilities, so this is an invitation to you. – Joan Tronto

Zorgethici die interesse hebben om zich te verbinden met het International Care Ethical Research Consortium kunnen contact opnemen met prof. dr. Joan Tronto (jctronto@umn.edu), prof. dr. Carlo Leget (c.leget@uvh.nl) , dr. Inge van Nistelrooij (i.vannistelrooij@uvh.nl), en/of dr. Merel Visse (merel.visse@uvh.nl).

De website van dit nieuwe consortium is www.care-ethics.org en zal uiterlijk in februari 2016 volledig operationeel zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *