prof. dr. Theo Boer
Bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg.

2 minuten

0 reacties

“Euthanasie bij jonge kinderen is niet barmhartig. Het is een illusie dat ze wilsbekwaam zijn”, schrijft Theo Boer in de NRC.

Wilsbekwaamheid

Afgelopen vrijdag, 22 januari werd in de vaste Kamercommissie VWS gesproken over kindereuthanasie voor kinderen tussen 1 en 12 jaar. In dit rondetafelgesprek waren naast de commissieleden, experts, ervaringsdeskundigen en belangenverenigingen aanwezig.
Voor kinderen tot 1 en boven de 12 jaar zijn er wettelijke regelingen en afspraken; voor kinderen tussen de 1 en 12 jaar zijn die er (nog) niet, volgens de voorstanders van een wettelijke regeling. ‘Wilsbekwaamheid’ lijkt het centrale begrip voor zowel voor- als tegenstanders te zijn.
In de Position papers Euthanasie bij minderjarigen zetten de genodigde deskundigen hun meningen over het onderwerp uiteen.

Slecht idee

Bijzonder hoogleraar Ethiek van de Zorg Theo Boer (Lindeboom leerstoel, TUK) en van 2005 tot 2014 lid van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, is een tegenstander en hij beschrijft in het NRC van afgelopen vrijdag waarom, in het artikel ‘Kindereuthanasie is een onnodig en slecht idee‘. In zijn artikel gaat hij ook in op de wilbekwaamheid van (jonge) kinderen. Hij acht wilsbekwaamheid bij zeer jonge kinderen een illusie en is van mening dat het moeilijk is onderscheid te maken tussen de wil van het kind en wat de omgeving (ouders en artsen) aan het kind voorlegt. Boer waarschuwt voor het verspelen van de geloofwaardigheid van onze euthanasieregeling.[pullquote]”Wilsbekwaamheid als harde eis uit de definitie van euthanasie halen, betekent dat we een Rubicon oversteken.”[/pullquote]

Onnodig

Daarnaast uit hij zijn bezorgdheid dat een wettelijke euthanasieregeling voor deze groep wilsonbekwamen ook kan overslaan naar andere groepen wilsonbekwamen; bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten en demente bejaarden.
Boer wil kinderen zeker niet ondraaglijk laten lijden, maar hij wijst erop dat artsen voldoende mogelijkheden hebben om dit lijden tegen te gaan.

NRC, Theo Boer: Kindereuthanasie is een onnodig en slecht idee (22 januari 2016)

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *