3 – 4 minuten

0 reacties

De zorg is bijna dagelijks onderwerp van gesprek in nieuwsuitzendingen en de kranten. De mens wordt steeds ouder en de zorgbehoefte neemt toe. Zo is er de prognose dat tussen 2010 en 2040 het aantal mensen met dementie verdubbelt naar meer dan een half miljoen Nederlanders. Er lijkt een enorme vraag op de zorg af te komen. Aan de andere kant is het al langer bekend dat er tekorten dreigen aan zorgpersoneel. Dit blijkt onder andere uit het rapport Arbeidsmarktprognoses van VOV-personeel in Zorg en Welzijn 2011-2015 van SEOR, Panteia en E,til.

Het is dus zaak om voldoende jongeren te verleiden om in de zorg te komen werken. Een van de initiatieven is de website www.youchooz.nl. Deze site is de landelijke voorlichtingssite over opleidingen en beroepen binnen dit werkveld en geeft jongeren informatie over de mogelijkheden in de zorg en welzijn. Op de site zijn een aantal filmpjes te zien over verschillende zorgberoepen. In de filmpjes vertellen jonge, beginnende beroepsbeoefenaren over hun werk. Ik, in het verleden opgeleid tot en werkzaam geweest als verpleegkundige, heb deze filmpjes bekeken en me daarbij afgevraagd of ze mij toentertijd over de streep zouden hebben getrokken om te kiezen voor de zorg.

In de filmpjes over de opleiding tot MBO-verpleegkundige en Verzorgende niveau-3 staan vooral verpleegtechnische handelingen, zoals wondverzorging, ADL-hulp, medicatie, en communicatieve vaardigheden centraal. Het filmpje over de opleiding tot verzorgende brengt daarnaast ook zaken als het afstemmen op de zorgontvanger, naastenliefde, geduld en respect hebben voor de ander in beeld. In het filmpje over de opleiding tot verzorgende komt het afscheid moeten nemen van patiënten die overlijden naar voren. Het filmpje over de opleiding tot GGZ-verpleegkundige brengt nog wat meer in beeld dat reflecterend vermogen nodig is en dat het kennen van de zorgontvanger belangrijk is om de zorgontvanger te kunnen begrijpen.

Wat verder opvalt aan de opleiding tot verpleegkundige is de verhouding theorie en praktijk. Op school wordt de theorie aangeleerd en dat moet de leerling-verpleegkundige later in haar praktijk zien te integreren. Er lijkt daarbij weinig afstemming te zijn tussen de thema’s op de opleiding en de stageplek. De opleiding kan rustig de zorg aan gehandicapten behandelen terwijl de leerling stage loopt in het algemeen ziekenhuis. Het integreren van theoretische- en praktijkkennis wordt naar mijn idee hierdoor bemoeilijkt en dit vermindert de effectiviteit van het leren. Bij de duale opleiding tot verzorgende lijkt de aansluiting tussen theorie en praktijk beter op elkaar aan te sluiten.

Al met al geven de filmpjes een beeld van de zorgberoepen, al geeft het zeker geen volledig beeld van de rijkheid van de zorgende en verplegende beroepen. Blijft de vraag staan: “Had het mij over de streep getrokken om voor het beroep van verpleegkundige te kiezen?” Als ik niets voor het vak van verpleegkundige had gevoeld, had het mij niet overtuigd. Als zwevende kiezer had het mij wel nieuwsgierig gemaakt; de jonge mensen vertellen vol enthousiasme over hun vak. Het is alleen jammer dat het vak veel meer inhoudt dan de filmpjes laten zien. Ik denk hierbij aan afstemmen op de ander, het meebewegen en een bijdrage leveren aan de zingeving van het dagelijks leven.

www.youchooz.nl

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *