woonzorg de wende

4 – 5 minuten

0 reacties

Een tijd geleden alweer was ik op bezoek bij De Wende in Overasselt, een omgebouwde boerderij met woonzorg voor zes ouderen met een psycho-geriatrische zorgvraag.

Als ik aankom staan de stoelen al buiten onder de parasol tussen de vrolijke bloemen, het is nog volop zomer. Wietske en Jan, de eigenaren en oprichters van de Wende, komen meteen naar mij toe lopen en heten me van harte welkom. “Een van de bewoners is vandaag jarig, dus het kan wat druk worden”. Zodra de eerste familie binnenloopt worden zij uitgebreid gefeliciteerd door Wietske en Jan. Alle bewoners komen naar buiten, vandaag is het feest voor iedereen. Er wordt gezongen en taart gegeten.

Aansluiten en afstemmen

Samen met Wietske en Jan loop ik door de tuin, langs de geitenwei, de vele bloemen en de bijenkast. Wietske en Jan vertellen over het zorgen voor de dementerende bewoners van De Wende. “Het gaat om aansluiten en afstemmen, heel goed kijken en vervolgens kleine stapjes vooruit en soms weer achteruit en dan weer zoeken naar wat op dat moment goed is voor die unieke bewoner. Want wat de ene dag goed is, kan de andere dag weer totaal anders zijn.

Daar gaat het om, om elke dag weer tot een zinvolle dag maken, omdat ook deze mensen nog waardevol zijn voor hun omgeving en het waard zijn om ook in deze fase van hun leven nog te groeien.” Juist het samenwonen is dan ook van grote waarde volgens Wietske. Door het samenwonen ervaren de bewoners dat zij van waarde zijn voor de mensen om hun heen en voelen zij zich vaak minder eenzaam. “Zo merken deze mensen dat zij waardevol zijn voor hun omgeving en dat geeft tal van kleine mooie momenten door de dag heen.”

Ruimte voor ontdekken

De Wende boerderij

Wietske en Jan hadden zelf toen ze begonnen eigenlijk weinig ervaring met de zorg voor dementerende ouderen. “En misschien maar goed ook”, aldus Wietske. “Er zijn nog geen ingevulde kaders door theoretische kennis, maar er is ruimte voor ontdekken en kijken naar wat de ervaring vraagt.” En dat is wat ze doen, elke dag opnieuw, ervaren wat er nodig is.

De uitvoering van de zorg ligt voornamelijk in handen van de medewerkers. professioneel opgeleide mensen met kennis en kunde in de zorg.  De protocollen en richtlijnen op de Wende worden per individuele bewoner opgesteld en bijgesteld, gaandeweg de tijd en de ervaringen van het team met de bewoner. De medisch eindverantwoordelijke is de huisarts die ondersteund wordt door een vaste specialist ouderengeneeskunde en voor specifiek medische zorg komen verpleegkundigen van de thuiszorg langs.

Het ontstaan

We lopen door en staan stil voor de grote ramen van de woonkamer van De Wende. Hoe de Wende ontstaan is? Dat had verschillende uiteenlopende oorzaken. Maar de uiteindelijke beslissing kwam door de situatie van de moeder van Wietske die dementerend werd. De zorg voor haar moeder leidde tot ideeën en gedachten over hoe het anders zou kunnen. anders dan in de gangbare en vaak grootschalige verpleeghuizen. Uiteindelijk leidde dit tot het ontstaan van de Wende.

En ze merken elke dag weer dat ‘de wendecultuur’ werkt. “Soms durven kinderen niet te geloven dat hun vader of moeder die veel agressie vertoont in het verpleeghuis ook bij De Wende zou kunnen wonen. Er is bij ons geen sprake van dwangmaatregelen en een afgesloten terrein. Later ziet familie dat het wel kan en dat hun vader of moeder rustig wordt en weer kan genieten. Er is vaak minder medicatie nodig wanneer je er vanuit gaat dat elk gedrag zijn reden heeft en je goed leert luisteren en kijken naar wat goed is voor die persoon.”

Toekomst voor zorgverlening?

We sluiten de wandeling af en ik mag binnen een kijkje nemen. Er hangt een sfeer van rust en aandacht. Ik merk dat het bezoek aan De Wende mij goed heeft gedaan. Het kan dus werkelijk anders. Zou dit de toekomst kunnen zijn voor de zorgverlening? Of is het slechts een plek waar alleen sommigen in hun laatste reis nog van mogen proeven? In ieder geval denk ik dat we veel kunnen leren van Wietske, Jan en de bewoners van De Wende. Want als iemand weet dat goede zorg zich toont door te luisteren, kijken en ervaren in de  praktijk dan zijn Wietske en Jan het wel.

Wietske en Jan De Wende

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *