2 minuten

0 reacties

Jeanette Pols is bijzonder hoogleraar Social Theory, humanism and materialities aan de Universiteit van Amsterdam. Op vrijdag 27 september a.s. houdt zij om 16.00 uur in de aula van de universiteit haar inaugurele rede, getiteld De chronificering van het ziek zijn. Empirische ethiek in de zorg.

Er is globale paniek over de vergrijzing van de samenleving en de toenemende aantallen chronisch zieken. Intussen weten we erg weinig over wat deze ‘chronificering’ van het ziek zijn precies inhoudt, en hoe de zorg richting moet krijgen terwijl de geneeskunde traditioneel sterk gericht is op genezing. Binnen de empirische ethiek wordt deze verschuiving geanalyseerd door met behulp van antropologische methoden te onderzoeken hoe dat eigenlijk te doen valt, leven met een chronische ziekte.

Tijdens haar oratie gaat Jeannette Pols dieper in op deze onderwerpen. Welke problemen moeten mensen het hoofd bieden, welke oplossingen bedenken ze – oplossingen die hun dokters vaak niet voorhanden hebben – en hoe kunnen die oplossingen toegankelijk gemaakt worden voor anderen? Politici noemen technologie als grote belofte, maar ook hier is de vraag hoe dat precies werkt en wat het beste is om te doen. Moeten die technologieën vooral inzetten op de uitwisseling van medische informatie, of hebben mensen met een chronische ziekte meer aan communicatie en de opbouw van zorgnetwerken?

Oratiereeks: Chronificering van het ziek zijn.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *