2 – 3 minuten

0 reacties

Sinds haar start in 2007 heeft de master Zorgethiek & Beleid (ZeB) talloze afgestudeerden afgeleverd. De meesten van hen deden de studie in deeltijd, naast hun werk. Hoe is het werkende leven na de ZeB? We spraken met Marieke van Velthuizen. Marieke is medewerker Landelijk Meldpunt Zorg, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wanneer rondde je ZeB af en waar ging je thesis over?

Ik heb de studie in augustus 2013 afgerond. Het onderwerp van mijn thesis was een literatuurstudie naar palliatieve zorg aan psychiatrische patiënten.

Vanuit mijn werk destijds als verpleegkundige op een Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) kwam ik in aanraking met deze doelgroep. Samen met Carlo Leget heb ik een artikel geschreven dat gepubliceerd is in Bijzijn en binnenkort komt er nog een artikel in Pallium.

Op welke wijze heeft de studie je werk veranderd? Ben je vanwege je ZEB-ervaring bijvoorbeeld nieuwe dingen gaan doen?

Tijdens mijn studie werkte ik als verpleegkundige in de psychiatrie en was ik vicevoorzitter van de Verpleegkundige Advies Raad (VAR). De studie heeft mij in mijn werk als verpleegkundige versterkt in mijn professionaliteit en hielp mij om de patiënt meer open te benaderen. Daarnaast gaf het mij een basis voor mijn werk in de VAR  om adviezen op de juiste manier op te stellen en op een hoger niveau na te denken over processen die gaande zijn binnen een groot ziekenhuis.

Vanaf 1 oktober 2014 werk ik bij het Landelijk Meldpunt Zorg. We geven advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg. Daarnaast kunnen klachten ook voorgelegd worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De studie helpt mij in deze baan omdat elke voorgelegde klacht of vraag benaderd kan worden als een ethische kwestie waarin je op een systematische manier alle facetten van de klacht mee kan nemen.

Als je nu terugkijkt op de studie, wat beschouw je dan als een echte eye-opener?

Tijdens de opleiding ontmoette ik studenten uit diverse sectoren van de zorg die allen hun eigen inbreng hadden. De discussies en uiteenlopende meningen hebben mij verrast en vormden een brug tussen de theorie en de praktijk. Vaak werden voorbeelden uit het werk aangehaald en op die manier werd de theorie direct toepasbaar gemaakt. Dat heb ik erg gewaardeerd in deze studie en medestudenten.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *