2 – 3 minuten

0 reacties

Zien, bewogen worden, in beweging komen

Een goede hulpverlener in de zorg aan kwetsbare mensen is iemand die niet alleen vaktechnisch bekwaam is, maar ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten in de relatie met de hulpbehoevende.

Dat betoogde hoogleraar Petri Embregts van Tilburg University vrijdag 17 juni j.l. in haar inaugurele rede Zien, bewogen worden, in beweging komen. Embregts verricht onderzoek naar psychopathologie en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en is hoofdopleider voor de beroepsopleiding tot GZ psycholoog. De rede is te downloaden.

[su_button url=”/wp-content/uploads/oratie_petri_embregts_.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#e49c00″ center=”yes” icon=”icon: download” class=”extra-padding”]Download[/su_button]

De context van de hulpverlening aan kwetsbare mensen is aan verandering onderhevig, evenals de rolopvatting van de hulpverlener. Om deze veranderde hulpverlening goed te analyseren en de kwaliteit van zorg te optimaliseren, zou minder aandacht besteed moeten worden aan de beheersbaarheid en meer aan het hulpverleningsproces, stelde Petri Embregts in haar oratie.

De kwaliteit van zorg wordt volgens Embregts voor een groot deel bepaald door een betekenisvolle, goede relatie tussen de hulpbehoevende en de hulpverlener. Een goede hulpverlener is niet iemand die louter vaktechnische kwaliteiten laat zien, maar iemand die ook zijn persoonlijke kwaliteiten kan inzetten. Het zijn vooral houding en persoonskenmerken die van invloed zijn op contact maken, afstemmen op de zorgbehoevende, een betrekking of relatie aangaan en deze onderhouden. De hulpverlener zal van alle competentiegebieden gebruik moeten maken om uit te groeien tot een bekwaam en betrokken hulpverlener, aldus Embregts.

Embregts werkt deze relatie tussen hulpverlener en hulpbehoevende uit voor twee beroepsgroepen: begeleiders of ondersteuners in het primaire proces en GZ-psychologen. Bijzondere aandacht krijgen begeleiders die omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en complexe hulpvragen. Van hen worden specifieke kwaliteiten en vaardigheden gevraagd, omdat het juist bij deze mensen moeilijk is om op een menselijke, maar ook effectieve wijze te handelen.
Door middel van haar werk slaat Embregts een brug tussen onderzoek, praktijk en opleiden op het gebied van hulpverlening aan kwetsbare mensen.

Nieuwe scriptieprijs

Aan de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling van Petri Embregts wordt de Anton Došen Scriptieprijs verbonden voor de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen. De prijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro en zal voor het eerst in november 2011 worden uitgereikt.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *