3 – 4 minuten

1 reacties

Mediahypes, de economische crisis, populisme. Ze beïnvloeden ons vaak meer dan we zouden willen. Goed met deze trends om kunnen gaan vraagt om veerkracht, of geestelijke weerbaarheid. Over dat thema vindt er 25, 26 en 27  mei op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht een internationale conferentie plaats: Humanism & Resilience. De Franse filosoof Pascal Bruckner zal de meerdaagse bijeenkomst openen. Zorgethiek.nu vroeg Reine Rek, programmamedewerker van het Humanistisch Verbond en een van de organisatoren, om een korte toelichting.

1. Weerbaarheid is een lastig begrip. Kun je eens kort uitleggen wat we daar onder moeten verstaan?

Weerbaarheid is inderdaad geen alledaags begrip, maar het is wel iets wat we iedere dag nodig hebben. Weerbaarheid of veerkracht draait om het vermogen je eigen vorm te houden. Niet door hard en stug weerstand te bieden maar juist door flexibel te zijn. Dat is wat mij in aanspreekt in het idee van weerbaarheid. Het is geen simpele roep om autonomie, wat al snel kan gaan lijken op ‘ik trek me van niemand iets aan’, maar vergt openheid en eigenheid tegelijk. De grondlegger van het georganiseerde humanisme in Nederland, Jaap van Praag, stelde dat geestelijke weerbaarheid van groot belang is wanneer religieuze kaders wegvallen. Zonder die kaders kan het heel gemakkelijk zijn om op allerlei ongewenste manieren beïnvloed te worden. In zijn tijd ging het om nazisme maar in onze tijd kan je aan hele andere trends denken zoals populisme. Maar ook juist hele positieve en enthousiaste initiatieven kunnen je kritische vermogens lam leggen. Denk bijvoorbeeld aan hoe wij constant op onze keuzevrijheid gewezen worden. Die is natuurlijk heel fijn maar kans soms ook als een last voelen. Volgens mij heb je heel wat veerkracht nodig om die druk aan te kunnen.

2. Er zijn tijdens de conferentie diverse sessies met prominenten. Kun je een tipje van de sluier oplichten over wat deelnemers kunnen verwachten?

Er is een heel divers palet aan sprekers. Zoals Joachim Duyndam, Socrates hoogleraar Wijsbegeerte. Hij zal het begrip geestelijke weerbaarheid voor ons munten . Daarnaast komt Hans van Ewijk, Bijzonder Hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk, vertellen hoe we volgens hem de kunst van het samenleven kunnen hervinden . Er is ook een sessie van Mark Josten, hoofdredacteur van omroep HUMAN. Hij gaat in op wat hij medialogica noemt. En nog veel meer interessante sprekers en workshops van o.a. Sophie in ’t Veld, Wiel Veugelers, Andrew Copson en Caroline Suransky.

3. Waarom zouden zorgprofessionals de conferentie moeten bezoeken?

Ik denk dat zorgprofessionals bij uitstek te maken krijgen met mensen die minder autonoom zijn (geworden). Weerbaarheid is een veel opener en daardoor heel bruikbaar uitgangspunt dan autonomie voor zorgprofessionals. Daarnaast lijkt het mij ook heel vruchtbaar als zorgprofessionals aanwezig zijn op de conferentie om uit te wisselen met de humanisten en de humanistische professionals die er ook aanwezig zijn. Zo’n mix van werelden en invalshoeken kan de creativiteit en inspiratie enorm bevorderen.

Een artikel van


1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *