afbeelding nieuwe website

5 – 7 minuten

0 reacties

Zorgethiek.nu, het platform waarop we al 13 jaar gedachten en ervaringen uitwisselen over zorgzaam samenleven, heeft een nieuwe jas en is technisch verbeterd. Daar zijn we best een beetje trots op! Carlo Leget, Inge van Nistelrooij en Pieter Dronkers blikken terug op de bijzondere geschiedenis van de website en kijken vooruit. We zijn benieuwd wat je er van vindt, laat het ons weten!

Hoe het begon
De 24e oktober 2008, een donkere en herfstige dag in het jaar van de bankencrisis, was een bijzonder moment voor de zorgethiek in Nederland. Op die dag bepleitten Frans Vosman en Andries Baart, middels een dubbeloratie aan de Universiteit van Tilburg, het belang van praktische wijsheid in de zorg. Op diezelfde dag ging vanuit Tilburg een website online die bedoeld was om de brug te bouwen tussen het academische onderwijs en onderzoek over zorgethiek, en de praktische wijsheid van iedereen die geïnteresseerd is in ‘samen denken over zorg’.

Onderzoeksgemeenschap
Misschien wel de bekendste definitie van zorgethiek – in het midden van de jaren 80 geformuleerd door Joan Tronto en Berenice Fisher – spreekt van een leven-ondersteunend-web als datgene wat wij in al onze zorgactiviteiten proberen te weven. Die gedachte van verbondenheid en wederzijdse versteviging was ook een van de dragende gedachten achter het initiatief van de website die verschillende groepen van mensen en verschillende vormen van kennis met elkaar probeerde te verbinden.

De master Zorgethiek en Beleid is dan ook geen studie waarin docenten hun kennis proberen te downloaden in de hoofden van studenten, maar een onderzoeksgemeenschap (community of enquiry), van mensen die willen leren van elkaar: bezoekers van de website, studenten, docenten, we hebben allemaal unieke vormen van kennis die, als ze bijeengebracht worden, helpen om op een andere manier naar de wereld te kijken. Onze ambitie is dat deze andere kijk op de wereld helpt om beter te luisteren naar de noden van mensen, en ons in beweging zet om verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld.

Verhuizing
Sinds 2012 is de master Zorgethiek en Beleid verhuisd naar de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoelgroep zorgethiek is een vast onderdeel geworden van deze universiteit. De afgelopen jaren hebben zich nieuwe verbindingen gevormd binnen de nieuwe biotoop van de vakgroep: samenwerkingen met collega’s uit andere vakgroepen in onderwijs en onderzoek, al dan niet met externe partners zoals zorgorganisatie Prisma.

13 jaar zorgethiek.nu
Van meet af aan heeft deze website de zorgethiek-opvatting van de vakgroep weerspiegeld. De eerste redactievoorzitter was Carlo Leget, maar naast docenten maakten ook studenten en promovendi onderdeel uit van de redactie. In 2014 nam Inge van Nistelrooij, redactielid van het eerste uur, het voorzittersstokje over. Steeds weer trok de redactie erop uit om mensen op uiteenlopende posities in de samenleving aan het woord te laten over zorg. Columnisten als huisarts Peter Leusink, en ethica cum onderzoekster in een TBS-kliniek Swanny Kremer leverden door de jaren heen vaste bijdragen. Zij wisten sleutelinzichten van zorgethiek te verwoorden én er tegelijkertijd kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Swanny Kremer doet dat tot op de dag van vandaag.

De vele student- en alumnileden die door de jaren heen de redactie vormden, droegen bij vanuit hun eigen professionele context, vanuit onderzoeksopdrachten in de studie, en ook vanuit persoonlijke omstandigheden. Al snel ontstond er een prachtige Wall of fame waarop bijzonder hooggewaardeerde afstudeerscripties extra onder de aandacht worden gebracht.

Een andere vaste waarde waren de interviews met internationale zorgethici uit het groeiende internationale onderzoeksnetwerk van de vakgroep. Vele prominente zorgethici kwamen aan het woord. Om (aankomende) studenten zorgethiek te laten zien wat de studie kan bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, ontstond de reeks Leven na de ZeB. Alumni spraken vaak vol vuur over hun motivatie voor de studie, hun afstudeeronderzoek, en wat de studie hen gebracht had voor hun leven en werk.

Dit alles had niet kunnen bestaan zonder de stevige technische kennis en expertise van de achtereenvolgende webmasters: Luuk Langens, Jeroen Aerts, Johanna Gröne en vooral de jarenlange en innovatieve support van Antoinette de Fouw.

Champagne-momenten
De redactie had de nodige champagnemomenten, omdat regelmatig nieuwe mijlpalen werden gepasseerd: in bezoekersaantallen, page views, gedeelde bijdragen via Facebook, Instagram, en LinkedIn. De website bereikte daarin meer dan we hadden gedacht. Helaas bleek uiteindelijk dat de investeringen van de vakgroep Zorgethiek in de redactie niet vol te houden waren. We moesten afscheid nemen van de vrijwillige redactie. Vivianne Baur en later Pieter Dronkers namen de hoofdredactiestaf over en kregen daarbij hulp en ondersteuning van de Communicatieafdeling van de UvH en Myrthe Tijhuis van KomtGoedSupport.

Begin 2021 besloot de universiteit op initiatief van Yvette Nelen de website zo te vernieuwen dat het nog meer een platform voor discussie en interactie zou worden. Nu kan de kurk weer van de fles, want je bekijkt op dit moment het resultaat dat ontworpen is door Max Kerkhoffs (Digital Layers) en gebouwd door Marijn Tijhuis (Fatpixel). In de nieuwe opzet is er niet alleen meer ruimte voor reacties, er is ook een prikbord voor interessante events en oproepjes, en er is meer ruimte voor UvH onderzoek van buiten de vakgroep Zorgethiek dat relevant is voor het nadenken over een zorgzame samenleving. Tegelijkertijd blijven de bijdragen van lezers, studenten, alumni, onderzoekers en (zorg)professionals cruciaal. Blogs, ideeën en feedback zijn dan ook meer dan welkom.

Bedankt!
We sluiten af met een dankwoord aan alle betrokkenen bij de site, aan iedereen die eraan heeft bijgedragen in de jaren sinds 2008, op wat voor wijze dan ook, en aan alle bezoekers. Zorgethiek blijft een veld van dialoog, van open en ontvankelijk communiceren en bijeenbrengen van verschillende perspectieven. Daarmee wil zorgethiek.nu blijven bijdragen aan een wereld waarin zorgzaam en inclusief wordt samengeleefd. We wensen alle lezers en auteurs veel genoegen toe in hun bezoeken aan de site, en de doorgaande dialoog waarvoor zij een platform wil zijn.

Carlo Leget
Inge van Nistelrooij
Pieter Dronkers

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *