2 – 3 minuten

0 reacties

Op woensdag 31 augustus 2022 presenteert Berne Media de herziene editie van het Basisboek zorgethiek van Inge van Nistelrooij. De boekpresentatie vindt plaats om 15.00 uur bij het ILFU in Utrecht.

Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek, spreekt die middag over zorgethiek als ‘kijkraam’ voor een politiekethische visie op de samenleving. Daarnaast draagt Alistair Niemeijer, universitair docent zorgethiek, een column voor over de elementen die zorgethiek tot een speciale vorm van ethiek maken. Ook Rodante van der Waal, promovenda zorgethiek en verloskundige, schreef een column. Zij vertelt over de relevantie van zorgethiek voor de geboortezorg. Vivianne Baur, universitair docente zorgethiek, gaat in op de nieuwe reflectiemethode in het basisboek: de zorgethische opstellingsmethode.

Vervolgens presenteert Inge van Nistelrooij haar boek waarbij ze inzoomt op de ‘veranderde wereld’. Tot slot nemen enkele oud-studenten het woord; zij zullen de nadruk leggen op de noodzaak van zorgethiek in verpleegopleidingen en het hoger onderwijs. Aansluitend reikt de auteur het boek uit aan zorgethiek-alumni en hbo-docenten.


Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het en is ervan afhankelijk. Velen doen dit als
professional: zij zijn gericht op zorgen voor mensen in nood. Door te zorgen draag je bij aan de
samenleving. Diezelfde samenleving zet zorgen ook onder druk, door politieke keuzes en morele
opvattingen. Zorgethiek is een vorm van ethiek die niet alleen over de alledaagse en professionele
zorgverlening nadenkt, maar ook de politieke inbedding ervan kritisch bekijkt. Wat is het goede om te doen voor deze concrete persoon, in deze concrete situatie? Hebben we genoeg mensen en middelen om het goede te doen? En hebben we de informele en professionele zorg op een rechtvaardige en zorgende manier georganiseerd?

Voor deze herziene versie van het Basisboek zorgethiek putte Inge van Nistelrooij uit haar eigen onderzoek naar de recente ontwikkelingen in zorgethiek en de kennis van de onderzoeksgemeenschap rondom de masteropleiding Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek.

Inge van Nistelrooij (1967) is universitair hoofddocent Zorgethiek aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht en trainde jarenlang commissies ethiek, verzorgde moreel beraad met
zorgprofessionals en adviseerde over ethiekbeleid in instellingen. Daarnaast is zij bijzonder
hoogleraar Dialogical Self Theory aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Aanmelden voor de boekpresentatie kan via activiteiten@bernemedia.com.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *