Grote grazers Oostvaardersplassen in moreel beraad

, Author: Geen reacties

Conclusie

De situatie van de grote grazers in de Oostvaardersplassen is veelbesproken. Door de winterse voedseltekorten is er sprake van lijden, maar ook bijvoeren heeft nadelen. Toch is de mens moreel verantwoordelijk voor deze dieren. Burgers voelen deze verantwoordelijkheid als reactie op het appèl dat de dieren in hun kwetsbaarheid op hen doen. De bezorgde burgers willen dat er specifieke zorg geleverd wordt aan de lijdende dieren en zien dit lijden als onaanvaardbaar. Staatsbosbeheer en aanverwante partijen zien dit lijden echter als aanvaardbaar lijden met het oog op het grotere ecosysteem waar de dieren in leven en pleiten dus voor de voortzetting van non-specifieke zorg.

Beide partijen willen goede zorg voor de dieren maar kunnen hier niet op constructieve wijze met elkaar over in dialoog treden en maken niet de stap naar ethische reflectie. De zorgethische methode ‘geografie van verantwoordelijkheden’, als vorm van moreel beraad, zou hier een geschikte manier voor zijn om meer inzicht en begrip te krijgen in de (ervaren) verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen en om daarnaast een stem te geven aan de partij waar het allemaal om draait: de grote grazers van de Oostvaardersplassen. Ik begrijp dat dit mogelijk een grote verandering vraagt en veel tijd kost. Echter denk ik dat gezien deze langdurige discussie het hoog tijd wordt om een constructieve richting in te slaan en, zoals hierboven betoogd, denk ik dat zorgethisch moreel beraad hier veel in te bieden heeft.

Thalia LaurentiusThalia Laurentius

Ik ben masterstudent Zorgethiek en Beleid en heb in 2017 de bachelor Humanistiek afgerond. Na mijn bachelor merkte ik dat ik mij graag wilde verdiepen in één van mijn vele interesses: ethiek. Maar dan wel een vorm van ethiek die meer met beide voeten in de aarde staat dan de gangbare filosofie. Dit heb ik gevonden in de master Zorgethiek en Beleid.

Daarnaast voel ik, als levenslang vegetariër, een grote betrokkenheid bij thema’s als dierenwelzijn en milieu en houd hoe de mens hiermee omgaat mij bezig. Zodoende ben ik erg geïnteresseerd in wat zorgethiek voor deze thema’s kan betekenen.

Linkedin

Literatuur

[toggle title_open=”Sluiten” title_closed=”Literatuur” hide=”yes” border=”no” style=”default” excerpt_length=”0″ read_more_text=”Lees verder” read_less_text=”Minder” include_excerpt_html=”yes”] [/toggle]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *