Gert Biesta - pedagoog en bijz. hoogleraar
Onderwijspedagoog en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek

3 minuten

0 reacties

“Opvoeding en onderwijs zijn intrinsiek normatief,” aldus Gert Biesta in Trouw. Daarom is het belangrijk aandacht te besteden aan de pedagogische dimensie van onderwijs, opleiding en vorming. Per 1 april 2016 is Biesta bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek met juist deze leeropdracht.

In het interview in Trouw van 16 februari legt Biesta uit waarom we meer onderzoek zouden moeten doen naar het doel van ons onderwijs: “De discussie over het onderwijs wordt gedomineerd door de vraag naar opbrengsten. De politiek verlangt dat ook: niet voor niets vroeg staatssecretaris Dekker aan platform Onderwijs2032 om een advies over de inhoud van het onderwijs, dus over het ‘hoe’, niet over het ‘waartoe’. En dat heeft hij ook gekregen.”

Biesta vindt dat onderwijs meer gedreven zou moeten worden door de waarden van ecologie, democratie en zorg. Op de vraag of deze politiek-ideologische keuze voortkomend uit een bepaalde levenshouding, niet buiten de wetenschap valt, antwoordt hij: “Wel als je wetenschap louter empirisch opvat. Maar als je wetenschap ten dienste stelt van menselijk handelen, dan ontkom je er niet aan te reflecteren op de bedoeling van je handelen. Zichtbaar te maken welke waarden een rol spelen, en je af te vragen hoed ie te rechtvaardigen zijn. Opvoeding en onderwijs zijn intrinstiek normatief, wat voor mij te maken heeft met het idee van volwassenheid. Daarmee bedoel ik: het niet alleen op jezelf gericht zijn. En vandaar kom ik bij de kernwaarden ecologie, democratie en zorg. Die vormen voor mij de maatschappelijke vertaling van volwassenheid.”

In het interview vertelt hij meer over de manier waarop het onderwijs hier meer aandacht aan zou kunnen besteden, hoe onderwijs een plek kan zijn tussen thuis en samenleving waar kinderen kunnen oefenen met verschillende manieren van ‘zijn’. “Sociaal te zijn, democratisch te zijn, moreel te zijn – dat soort dingen. Ik denk niet dat je hier een apart uur voor moet inruimen, dit is op ieder moment van de dag mogelijk, maar het is wel belangrijk dat docenten dit zien… Een goede docent moet niet alleen een goede vakdidacticus zijn, maar ook een pedagoog.”

Trouw, ‘Niet wie je bent, maar hoe je bent’, Stevo Akkerman, 16 februari 2016 [Blendle]

Onderwijspedagoog Gert Biesta (1957, Rotterdam)
is hoogleraar Educatie aan de Brunel University London en per 1 april bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, met als leeropdracht Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming. De leerstoel wordt gefinancierd door het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ). Sinds 2015 is hij tevens geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Zijn laatste boek The Beautiful Risk of Education verscheen in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Phronese.

Bron: Universiteit voor Humanistiek.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *