1 – 2 minuten

0 reacties

Wie wil zich laten douchen door de buurman? Dat vroegen de sociologen Tonkens en Duyvendak zich onlangs af in een groot opinieartikel (NRC Handelsblad, 11 mei 2013) naar aanleiding van de grootschalige hervormingen in de langdurige zorg die de overheid momenteel optuigt. Die hervormingen gaan gepaard met een veranderende notie van burgerschap, constateren zij. Er wordt ingezet op ‘affectief burgerschap’, waar zorgzame burgers door affectieve banden met elkaar en hun omgeving in beweging komen en zo betrouwbare vervangers worden van betaalde professionals.

Annelies van Heijst haakt in het juni-nummer van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek aan bij het debat over de toekomst van de zorg. Zij pleit voor Fair Care. Wat Van Heijst daar precies onder verstaat kunt u hieronder lezen. Interessant is in elk geval haar stelling dat Fair Care alleen van de grond kan komen vanuit een andere invulling van burgerschap. In dat burgerschap gaat het niet zozeer om het bevorderen van zorgzaamheid door affectieve banden te benadrukken, maar om ‘het meedragen van zorglasten’. Grote delen van de bevolking gaan ‘vrijuit’ als het gaat om zorglasten en dat is eigenlijk een vorm van sociaal onrecht, betoogt de Van Heijst.

Download Fair Care – Annelies van Heijst (PDF)

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *