Maartje Schermer
Bijzonder hoogleraar Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens aan het ErasmusMC

4 – 5 minuten

0 reacties

Op 20 mei organiseert Koninklijke Van Gorcum in samenwerking met het NVAVG en het Erasmus MC het symposiumEthische dilemma’s bij de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking’. Een symposium over mensen met een verstandelijke beperking. Mensen die in onze samenleving kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben.

Naar aanleiding van het gelijknamige boek ‘Ethische dilemma’s in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ onder redactie van Maartje Schermer, Frans Ewals en Marion Weisz, stellen we Maartje Schermer, bijzonder hoogleraar Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens aan het Erasmus MC, een aantal achtergrond vragen over het boek en het symposium.

Wat is volgens u het belang van dit symposium?

‘Ik denk dat het heel goed is dat mensen uit deze sector een hele dag met ethiek bezig kunnen zijn, omdat het in het dagelijks werk voortdurend aan de orde is. Nu kunnen we eens specifiek hierop richten en we gaan aan het werk. Het symposium zal handvatten kunnen geven om in de praktijk aan het werk te gaan met ethiek. Een soort ethiek boost.’

Autonomie

In het boek stelt u de vraag; ‘Wanneer wordt autonomie bevorderen verwaarlozing?’  en schetst u dat deze vraag erg actueel is. Kunt u wat meer vertellen over de recente maatschappelijke verschuivingen die volgens u dit soort vragen meer naar de voorgrond brengen?

‘Het is een ontwikkeling die al langer gaande is, door het burgerschapsparadigma denken, waarbij mensen met een verstandelijke beperking meer moeten gaan participeren. Er wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk zelfstandig in de samenleving staan. Niet weggestopt worden is natuurlijk positief maar de keerzijde daarvan is dat de grenzen van wat mensen aan kunnen opgezocht worden; en soms ook overschreden worden. Om zichzelf te kunnen handhaven heeft deze kwetsbare groep vaak wel ondersteuning nodig; tegelijkertijd moet dat geen betutteling worden. Een lastige balans!
Daar bovenop komt de recentere ontwikkeling waarbij gemeenten door decentralisatie verantwoordelijk zijn voor veel zorg en ook bezuiniging doorvoeren. Hierdoor dreigt ondersteuning die nodig is weg te vallen.[pullquote]’Het symposium zal handvatten kunnen geven om in de praktijk aan het werk te gaan met ethiek. Een soort ethiek boost.’[/pullquote]

Ethische dilemma’s

In het boek stelt u dat omgaan met ethische dilemma’s een belangrijke competentie voor professionals in de zorg is geworden. 67 professionals en hoogleraren schetsen in het boek hun manier om een ingang te vinden voor het leveren van goede zorg binnen verschillende dilemma’s uit de praktijk. Welke blik, van een professional uit het boek, heeft uw eigen denken over ethische competenties aangescherpt?

‘Wat mij bij de meeste professionals opvalt is dat ze beginnen met heel zorgvuldig in kaart te brengen wat de cliënt of patiënt zelf wil, waarom hij dat wil, wat eventueel de vraag achter de vraag is, kortom: proberen om het probleem vanuit het perspectief van de cliënt te bekijken. Dat vind ik heel waardevol en getuigen van veel respect. Ook de nadruk die men over het algemeen legt op goede communicatie lijkt mij essentieel om ethische waarden en normen in de praktijk handen en voeten te geven.
Tenslotte zie ik bij veel professionals die hebben bijgedragen aan het boek het vermogen om verschillende aspecten van een casus met elkaar te verbinden: de praktische kanten, de medisch of zorg-inhoudelijke, de communicatieve aspecten én de relevante morele en juridische normen en waarden. Dat is wat precies wat toegepaste ethiek vraagt!’

Boek en symposium

Uw boek is een verzameling van beschrijvingen vanuit verschillende perspectieven. Wat hoopt u dat er op het symposium gebeurt met deze verzameling?

‘Ik hoop dat we op het symposium ‘real life’ zien wat je in het boek op papier ziet. De diversiteit van perspectieven en de verschillende de voors en tegens die in het boek te vinden zijn komen hopelijk ook tot uiting in de discussie tijdens de dag. Zo word je hopelijk zelf ook geprikkeld om je eigen positie verder door te denken en zo een houvast mee te krijgen waar je op terug kan grijpen. Hierbij kan het boek later een naslag werk zijn met een nog grotere range aan casussen als aanvulling op het symposium.’

www.ethieksymposium.nl

[bol_product_links block_id=”bol_570a19a4a034a_selected-products” products=”9200000052528982″ name=”schermer” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”DC7605″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”CCCCCC” width=”590″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *