Maurice Hamington
Professor of Philosophy

3 – 4 minuten

0 reacties

De lezingen over zorgethiek en lichamelijkheid omvatten een serie van drie bijeenkomsten. De eerste gast was dr. Barbera Duden. Een pionier op het terrein van de geschiedenis van het lichaam. Tijdens deze tweede bijeenkomst waren prof. dr. Maurice Hamington en Hamish MacPherson te gast.

Performative theory of care

Prof. dr. Maurice Hamington  is professor in de filosofie aan de Universiteit van Oregon, USA. Hij sprak tijdens de bijeenkomst van de Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek over een ‘performative theory of care’.

Hij begint zijn voordracht met de uitleg van ‘embodied care’. De kennis over zorgen zit in ons lichaam, bijvoorbeeld bij het wassen van het haar van je kind. ‘Our body knows how to adjust at the context; how to care,’ zegt Hamington hierover.
Vervolgens bouwt hij zijn theorie verder uit met een ‘performative theory of care’. Hamington legt uit dat ‘in the performance, I am doing and reflecting on my acting.’ Dus tijdens het zorgen handel je niet alleen, je reflecteert en past aan op de situatie.
De presentatie is ook terug te zien op ons YouTube kanaal.

Voorafgaande aan de bijeenkomst spraken wij, samen met de redactie van Ethics of Care, met prof. dr. Maurice Hamington over zijn inzichten over zorg en het lichaam.

Embodied care

Een speciale gast tijdens de bijeenkomst van de Graduate School, was Hamish MacPherson. Hij is een choreograaf uit Engeland en is geïnteresseerd in het verbinden van zorg, politiek en het lichaam in choreografie.

Naar aanleiding van de voordracht van Maurice Hamington organiseerde hij samen met dr. Vivianne Baur van de vakgroep zorgethiek, een oefening waar we het theoretische aspect van ‘embodiment’ in de praktijk brachten. Het volgen van de bewegingen van een ander, bracht verschillende reacties en gevoelens naar boven bij de deelnemers. De oefening doorbrak volgens sommige deelnemers de bestaande hiërarchie en liet soms ongemakkelijk voelen. Maar ook de ervaring van de verbintenis met het eigen lichaam en met die van de ander werd door verschillende deelnemers genoemd. Het bewustzijn van je eigen lichaam en hoe je deze in kan zetten werd duidelijk door deze oefening. Wat mij betreft een prachtige en nuttige aanvulling op de theoretische voordracht van Maurice Hamington van embodied care.

Na afloop van de bijeenkomst vroegen wij van de redactie Hamish MacPherson een aantal vragen over zijn interesses en zijn inzichten.

Serie zorgethiek en lichamelijkheid

De vakgroep Zorgethiek organiseert in 2015 en 2016 een aantal bijeenkomsten over zorgethiek en lichamelijkheid. Een volgende sessie is gepland op 4 en 5 april 2016. Dan is dr. Sophie Bourgault, zorgethica van de Universiteit van Ottawa te gast.
De sessies zullen uitmonden in een boek gewijd aan dit thema. Aan het boek zullen uiteenlopende internationale auteurs bijdragen; het wordt geredigeerd door prof. dr. Helen Kohlen en dr. Inge van Nistelrooij.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *