inclusie

2 – 3 minuten

0 reacties

Wat wordt er allemaal verwacht van familie en naasten als het gaat om mensen met psychiatrische problematiek? Sinds de jaren 80 is er veel veranderd in de organisatie van de professionele geestelijke gezondheidszorg. De gedachte was dat de psychiatrie te veel verantwoordelijkheden van de patiënt over nam wat hem/ haar de kans op herstel ontnam.

Focus op autonomie, zelfmanagement en participatie moest buitensluiting en hospitalisatie tegengaan. Nadruk  kwam te liggen op het meedoen in de samenleving. In combinatie met een noodzaak om te bezuinigen leidde dit tot een vermindering van opnameplaatsen en ambulante zorg.

Informele zorg

In onderstaand artikel argumenteert Elleke Landeweer dat deze veranderingen een impact hebben gehad op de zogenaamde informele zorg, waar tot op heden nog maar weinig bij stil gestaan is. Het de-institutionaliseringsbeleid heeft een verschuiving van zorgverantwoordelijkheden veroorzaakt, waardoor familie en naasten een grotere morele plicht tot zorg toebedeeld kregen. In hoeverre is er over nagedacht wat deze beleidsveranderingen betekenden voor de informele zorg?

Inclusie

Aan de hand van het werk van Joan Tronto stelt Landeweer dat dit niet goed is afgestemd en wijst op verschillende oorzaken. Zij pleit voor inclusie van alle betrokkenen als het gaat om beleidsveranderingen zodat een evenwichtige balans gezocht kan worden voor de verdeling van zorgverantwoordelijkheden.

Landeweer, E. (2017). Sharing Care Responsibilities Between Professionals and Personal Networks in Mental Healthcare: A Plea for Inclusion. Ethics and Social Welfare, 12(2), pp.147-159.

Dr. Elleke Landeweer

is post-doc onderzoeker bij UNO-UMCG en wetenschappelijk medewerker Ethiek bij de Gezondheidsraad. Landeweer studeerde filosofie en deed promotieonderzoek naar medische ethiek.
Haar interesse en onderzoeksgebied ligt hoofdzakelijk in de familie-ethiek, psychiatrie, ouderenzorg en social welfare.

[widget id=”footnotes_widget-2″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *