3 minuten

0 reacties

Eigenlijk zou de conferentie in oktober 2020 in Ottawa plaatsvinden. Corona stak een spaak tussen de wielen. Nu gebeurt het alsnog. Online. En je kan je er tot 30 april gratis voor aanmelden: de tweejaarlijks conferentie van het Care Ethics Research Consortium. Het thema is dit keer: Decentering Ethics: Challenging privileges, building solidarities.

De conferentie bestaat uit meer dan 20 panels en lezingen en zo’n beetje alle bekende zorgethici leveren een bijdrage. Van Joan Tronto en Maurice Hamington, tot Vrinda Dalmiya en Sophie Bourgault. Ook veel van de leden van de vakgroep zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek komen aan het woord. Zo is er speciaal panel over zorgethiek en onderzoek naar de coronacrisis.

Macht en privileges
In de meeste lezingen, die elk maximaal 14 minuten duren, staat ‘decentering care ethics’ centraal. Vanaf het begin is ‘decentering’ een sleutelthema in de zorgethiek. In de vroege jaren 1980 was het Carol Gilligan die aandacht vroeg voor de morele ervaringen van vrouwen. Ze bekritiseerde de wereld van de officiële ethiekbeoefening, die volledig door mannen gedomineerd werd. Daarin waarin rationele argumentatie en individuele autonomie centrale waarden en werd het belang van emoties en de onderlinge afhankelijkheid van mensen nauwelijks gezien. Gilligan kwam met een alternatief: een ethiek die vorm krijgt in praktijken van zorg en waarin relationaliteit, lichamelijkheid, en contextualiteit een grote rol spelen. In het spoor van Gilligan hebben zorgethici zich in de afgelopen decennia niet alleen over de man-vrouw hiërarchie gebogen, maar ook over veel andere elkaar versterkende vormen van machtsuitoefening en privileges: sociale klasse, migratie, discriminatie om wat voor reden dan ook.

Op zoek naar nieuwe solidariteit
In deze tijd van maatschappelijke en ecologische crises is de vraag naar ‘decentring ethics’ dringender dan ooit. Wat hebben zorgethici laten liggen? Hoe kunnen we privileges kritisch bevragen? Hoe kunnen we nieuwe vormen van solidariteit ontwikkelen? Hoe kan ethiek – en zorgethiek in het bijzonder – nieuw licht werpen op vragen rondom ras, afkomst, klasse en geslacht? En hoe kan een zorgethische benadering ons helpen na te denken over de privileges die we zelf hebben, als burgers en misschien ook wel als ethici?

Aanmelden tot 30 april
Heb je interesse om aan te sluiten? Het volledige programma vind je hier. De genoemde tijdstippen zijn de lokale tijden in Ottowa. Voor Nederlandse deelnemers betekent het dat veel onderdelen in de late middag en vroege avond zijn.

Zolang er plek is kan je je hier tot 30 april gratis aanmelden om aan (een deel van de) conferentie mee te doen. De voertaal is Engels.

De conferentie wordt georganiseerd door de UvH, de University of Ottowa, en de Carleton University.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *