3 – 4 minuten

0 reacties

Dr. Frouk Weidema is in 2014 gepromoveerd op het onderwerp Moreel Beraad (MB) en de implementatie daarvan in de praktijk. Moreel Beraad is een vorm van in gesprek gaan over moreel goede zorg. In de praktijk toegepast, stimuleren deze gesprekken professionals tot nadenken over hun beweegredenen over hun handelen in de praktijk, ze bieden nieuwe perspectieven en doorbreken routineus werken.((Verhalen uit de praktijk))
Zorgethiek.nu praatte met haar over haar promotie en het belang van Moreel Beraad.

1. Even voorstellen…Wie is Frouk Weidema?

Na afronding van haar studie Humanistiek aan de UvH werkte Frouk kort als consulent ethiek in de VG-sector (verstandelijk gehandicapten). In 2008 startte zij haar promotieonderzoek naar de implementatie van Moreel Beraad in de GGZ((GGNet)) en rondde dit af in 2014.

2. Wat is het onderwerp van uw promotieonderzoek?

“Het onderzoek Dialogue At Work beschrijft het proces van implementatie van Moreel Beraad in de GGZ waarbij doorlopend contextuele en participatieve implementatie wordt nagestreefd aan de hand van kenmerken van de dialoog – dezelfde die ook in het Moreel Beraad worden gehanteerd.”

3. Waar heeft u uzelf gedurende uw promotieonderzoek het meest over verbaasd?

“Inhoudelijk heb ik me verbaasd over het gewicht van morele kwesties waar zorgverleners dagelijks tegenaan lopen. Dat dwingt groot respect af, maar ook zorg. Tegelijk heb ik me verbaasd en verheugd over de betrokkenheid van aandachtsfunctionarissen Moreel Beraad en hun inzet, motivatie en cruciale belang voor het welslagen van de implementatie van Moreel Beraad binnen hun teams.
Ik ben kritisch over een instrumentele toepassing van Moreel Beraad: top-down opleggen van een stappenplan, zonder het toewerken naar een dialoog / dialogische implementatie.”

4. Wat zijn voor u de meest opvallende bevindingen?

5. Waarom is Moreel Beraad volgens u zo belangrijk?

“Mits op een gedegen manier uitgevoerd, scherpt Moreel Beraad het denken en doorbreekt routines. Vanzelfsprekendheden vallen weg als teams ervaring opdoen met dialogisch beraad voeren. Dat komt tegemoet aan de zorg die nodig is voor de zorgverleners en in het verlengde daarvan aan de zorg die geboden wordt aan zorgontvangers.”

6. Hoe ziet volgens u de toekomst van Moreel Beraad er uit?

“Moreel Beraad is een potentievolle praktijk die terrein wint in de Nederlandse zorg; dat blijkt uit onderzoek. Het is tijd om het Moreel Beraad en ethiekondersteuning in bredere zin te professionaliseren. Initiatief daartoe is bijvoorbeeld genomen in de vorm van het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON). Hier worden kwaliteitskenmerken geformuleerd in nauwe samenwerking met zeer uiteenlopende betrokkenen uit het veld. Mijn ambitie is de ethiek in geprofessionaliseerde zin te integreren in kwaliteitsbeleid in de gezondheidszorg als kritische partner bij de doorlopend actuele vraag ‘wat is goede zorg?’”

[widget id=”footnotes_widget-2″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *