3 minuten

0 reacties

Op verschillende plekken in de wereld zijn wetenschappers (de)humanisering van de zorg aan het onderzoeken. Deze onderzoekers komen soms gepland en soms toevallig met elkaar in contact. Het afgelopen jaar heb ik een reeks artikelen gelezen die vanuit het perspectief van caring science zijn geschreven. Dit waren interessante fenomenologische studies en artikelen over thema’s als het leefwereld perspectief, humanisering van de zorg en patiëntenparticipatie. Thema’s die in mijn promotieonderzoek centraal staan. Een vraag die bij me opkwam bij het lezen van deze artikelen was: waarin verschillen caring science en zorgethiek eigenlijk? De auteurs van de artikelen werken bij universiteiten in Zweden, Engeland, Noorwegen en Denemarken. Een groot deel van hen bleek gelieerd te zijn aan The European Academy of Caring Science (EACS), een samenwerkingsverband van verschillende universiteiten met het doel om het Europees perspectief van caring science verder te ontwikkelen.

Ruim een maand geleden was ik in Zweden en bezocht ik onder meer een bijeenkomst van EACS. Ik had geluk want veel van mijn vragen over caring science bleek ik te delen met de deelnemers zelf, ook voor hen blijkt namelijk niet altijd even duidelijk te zijn wat er onder caring science valt en wat niet. De bijeenkomst begon daarom met een presentatie van een paper in wording over het werk van sleutelfiguren in caring science: Karin Dahlberg, Kay Eriksson en Kari Martinsen. Steeds vaker publiceren deze auteurs in het Engels. Dat is mooi want hun gedachtegoed vertoond veel raakvlakken met ons Tilburgse werk.

Caring science verwijst naar de systematische studie van het fenomeen ‘zorg’ vanuit een humanistisch perspectief. Ze is gefundeerd in de verpleegwetenschappen en verder ontwikkeld door kennis uit andere disciplines zoals filosofie, ethiek en vrouwenstudies. Caring science is anders dan nursing science niet gericht op de professie maar op het fenomeen van zorgen. Twee concepten staan in dit fenomeen centraal: compassie en menselijke liefde. Het doel van zorg wordt vanuit caring science geformuleerd als het verlichten van menselijk lijden en het behouden en beschermen van leven en gezondheid. Een ander onderdeel van de bijeenkomst wat het bespreken van een paper over loving care. De auteur was blij met het boek Professional Loving Care van Annelies van Heijst waar ze nog niet bekend mee was.

Voor mij was deze dag inspirerend en verrassend omdat ik zoveel raakvlakken ontdekte met ons zorgethisch onderzoek. Ook EACS bevindt zich nog in de opstartfase en het lijkt mij waardevol om als onderzoekers verbonden aan de euro CCC hun werk te blijven volgen en contact te onderhouden met deze groep onderzoekers.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *