3 minuten

0 reacties

Het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg wil een ‘lief’ ziekenhuis zijn en waar ze dat niet is, wil zij dat worden. Een boek van Annelies van Heijst, Menslievende zorg (2005 – inmiddels vier drukken), heeft bij het nadenken over dat streven een constructieve rol gespeeld.

In de loop van de komende maanden (dec. 2008-febr. 2009) start het ziekenhuis samen met een groep onderzoekers van onze capaciteitsgroep Christelijke Ethiek en Spiriualiteit (CES) onderzoek om heel nauwkeurig te kijken waar menslievende zorg zit in de praktijk. Zo onderzoeken wij bijvoorbeeld wat aandacht is bij oncologie, wat eerbied en kwetsbaarheid is bij hoogbejaarde patiënten die een vorm van dementie hebben en met lichamelijke klachten het St. Elisabeth Ziekenhuis inkomen. Dit soort onderzoek wordt gedaan m.b.v. kwalitatief-empirisch onderzoek, door promovendi, een postdoc en ‘senior’ onderzoekers, samen met artsen, verpleegkundigen en leidinggevenden. Zij zijn co-researchers.

Ook wordt een begin gemaakt (zomer 2009) met een eerste ‘lerende gemeenschap’ (learning community) die wat betreft de disciplines gemengd is samengesteld: artsen, verpleegkundigen, leidinggevenden, paramedische beroepsbeoefenaren. Het is de bedoeling dat er meer learning communities in het EZ zullen volgen.

Dit onderzoek heeft als inzet dat de ideeën worden gevormd en uitgehard door de beroepsbeoefenaren zelf, samen met de zorgethici van CES. Daarbij zullen ook geregeld gasten van buiten worden uitgenodigd, zoals dat in een learning community vaak gaat, om hun specifieke kennis in te brengen: wetenschappers en practici.

Van begin af aan wordt ingezet op omvormend onderzoek: de instelling moet zich kunnen omvormen in de richting van menslievende, ‘lieve’ zorg. Met het onderzoek gaat ook een campagne gepaard waarbij het St. Elisabeth Ziekenhuis de burgers van de regio opzoekt: ‘Lief ziekenhuis’. Deze campagne gaat ook over governance, het op elkaar betrekken van de gemeenschap en het ziekenhuis.

Naast de werkelijkheid van ‘aandacht geven’, ‘eerbied bij kwetsbaarheid’ (enz.) in de kliniek, wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar de zorgsystemen.

Die spelen immers in de moderne zorginstelling een grote rol: veiligheidssystemen, innovatie-, feedback-, accountability-systemen. En zo meer. Menslievende zorg kan alleen draagkracht hebben als die in de alledaagse realiteit van de complexe zorginstelling tot stand komt. Wetenschappelijk gezien gebruiken we (o.m). de grounded theory en ook etnografische methoden.

Van dit onderzoek zal regelmatig worden bericht op deze website in de categorie Menslievende Zorg en via de website van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Gepland staan ook artikelen in vaktijdschriften, boeken, conferenties en twee films.

[bol_product_links block_id=”bol_57821a98a5d01_selected-products” products=”1001004002042377,9200000001205863″ name=”menslievende zorg” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”DC7605″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”CCCCCC” width=”590″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”0″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *