3 – 4 minuten

0 reacties

Samenvatting van een klein onderzoek in het kader van de module Veldverkenning en Veldonderzoek van de Master Zorgethiek en Beleid (2014) aan de Universiteit van Humanistiek, onder begeleiding van Prof. dr. Andries Baart en dr. Merel Visse. 

Onderzoekers/studenten: Ankana Spekkink, Moniek Veldhoven, Wouter de Vormer en Lieke Wichers Schreur

Door middel van zorgethisch onderzoek is er inzicht verworven in de cultuur van tienermoeders. Er is etnografisch onderzoek uitgevoerd waarbij het forum op de website www.tienermoeders.nl als dataset is gebruikt. Daarbij is gezocht naar specifieke opvattingen en praktijken van de tienermoeders om vervolgens antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun cultuur en de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen?

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten en op de analyse, clustering en interpretatie van de resultaten zijn twee culturen van tienermoeders gevonden: een cultuur van anders-zijn en daarbinnen een cultuur van helpen. De vrouwen op het forum zoeken elkaar op omdat zij ‘anders’ zijn. Het op vroege leeftijd zwanger worden wordt door de omgeving vaak niet gewaardeerd en door hulpverlening geproblematiseerd. Dit heeft uitsluiting van de omgeving door de tienermoeders tot gevolg. De vrouwen zoeken steun, herkenning en erkenning bij elkaar waarbij de waardigheid van het tienermoederschap gezamenlijk in ere wordt gehouden. Verschuiving van het heersende perspectief van problematisering lijkt nodig om aansluiting bij deze bijzondere groep vrouwen te blijven vinden. Zij willen erkend en gekend worden als volwaardig lid van de samenleving.

Het gehele onderzoek is te lezen in bijgaande PDF.

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de acht weken durende module Veldverkenning en Veldonderzoek van de Master Zorgethiek en Beleid aan de Universiteit van Humanistiek. Door middel van zorgethisch onderzoek is er inzicht verworven in de cultuur van tienermoeders.

Er is etnografisch onderzoek uitgevoerd waarbij het forum op de website www.tienermoeders.nl als dataset is gebruikt. Er is gezocht naar specifieke praktijken, opvattingen en praktijken van de tienermoeders om vervolgens antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag: Wat is zorgethisch bezien goede zorg voor tienermoeders als we kijken naar hun cultuur en de specifieke praktijken en opvattingen die daaruit naar voren komen? ..

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten en op de analyse, clustering en interpretatie van de resultaten zijn twee culturen van tienermoeders gevonden: een cultuur van anders-zijn en daarbinnen een cultuur van helpen. De vrouwen op het forum zoeken elkaar op omdat zij ‘anders’ zijn.

Het op vroege leeftijd zwanger worden wordt door de omgeving vaak niet gewaardeerd en door hulpverlening geproblematiseerd. Dit heeft uitsluiting van de omgeving door de tienermoeders tot gevolg. De vrouwen zoeken steun, herkenning en erkenning bij elkaar waarbij de waardigheid van het tienermoederschap gezamenlijk in ere wordt gehouden. Verschuiving van het heersende perspectief van problematisering lijkt nodig om aansluiting bij deze bijzondere groep vrouwen te blijven vinden. Zij willen erkend en gekend worden als volwaardig lid van de samenleving. Zorg in de vorm van ervaringsdeskundigheid lijkt daarbij voor hun van grote meerwaarde.

Er zal in dit onderzoeksverslag eerst aandacht worden besteed aan de probleemstelling van het onderzoek, daaruit volgt de vraag- en doelstelling. Ook wordt de relevantie in zorgethische termen beschreven. Vervolgens is er een korte voorstudie gedaan waarvan de belangrijkste bevindingen inzichtelijk gemaakt worden.

In hoofdstuk 4 komt het conceptueel raamwerk aan bod gevolgd door de methode van het onderzoek. Hierin wordt inzicht verkregen in de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. In hoofdstuk 6 worden de uitkomsten en resultaten beschreven om uiteindelijk te komen tot de conclusie met aanbevelingen. Als laatste wordt de kwaliteit van het onderzoek nog eens onder de loep genomen.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *