Top

Archive | Onderwijs

Wanneer er wordt gesproken over zorgethiek denkt men niet vanzelfsprekend aan het onderwijs, maar ook binnen het onderwijs is zorg aanwezig. Zo is er bijvoorbeeld tussen leraar en leerling, onderwijzer en scholier, docent en student sprake van een zorgafhankelijke situatie en staan zij met elkaar in relatie. Daarnaast worden beide partijen gevormd binnen het instituut onderwijs en heeft de complexiteit van de laatmoderne tijd invloed op het onderwijssysteem en diens betrokkenen. In het dossier Onderwijs schenken wij vanuit zorgethisch perspectief aandacht aan de onderwijspraktijk.

Ex caritate

Recensie Ex Caritate

Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve, vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw. Annelies van Heijst, Marjet Derks en Marit Monteiro, Hilversum 2010. Ex Caritate gaat over zusters. Nauwkeuriger gezegd over het Lees verder >>