2 minuten

0 reacties

Prof.dr. Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek aan de UvH, wordt 24 november aanstaande geïnstalleerd als lid van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad. Dit gebeurt bij Koninklijk Besluit na voordracht door de minister van VWS. Daarmee wordt hij automatisch ook lid van de Raad.

De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ministers en staatssecretarissen en de Eerste en Tweede Kamer over vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheidszorgonderzoek. Elk advies is gebaseerd op de stand van de wetenschap van dat moment. Jaarlijks zien ongeveer twintig adviezen het licht.

Hiermee verbonden wordt hij tevens lid van de CEG Commissie. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)  is op initiatief van voormalig minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (instellingsbrief CEG 14/9/2001) in 2003 van start gegaan als samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) zijn per 1 januari 2015 samengevoegd tot de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S). Ze signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. Het CEG is vooral bekend via de lange reeks van signalementen waarin nieuwe ontwikkelingen in de zorg worden beschreven en geanalyseerd.

Prof.dr. Carlo Leget is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek, en daarnaast ook bijzonder hoogleraar Palliatieve zorg.

Bron: UvH

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *