Mary Rute Esperandio

3 – 4 minuten

0 reacties

Van 1 november 2018 tot 1 augustus 2019 zal prof. dr. Mary Rute Esperandio uit Curitiba aan de UvH verblijven als visiting professor bij de vakgroep Zorgethiek. Het bezoek komt voort uit een uitwisseling die vorig collegejaar begon toen prof. dr. Carlo Leget een keynote lezing verzorgde op het Zuid-Amerikaanse congres voor Bio-ethiek en drie dagen lang in Brazilië les gaf over zingeving, zorgethiek en palliatieve zorg. In deze bijdrage stelt ‘Professor Mary’, zoals ze in Brazilië genoemd wordt, zich voor.

Mary Rute Gomes Esperandio

“Wat mijn academische achtergrond betreft, ik ben klinisch psycholoog en heb een doctoraat in de theologie. Ik heb onderzoek naar zingeving en gezondheid gedaan sinds 2009 in het Post Graduate Program in Theology aan de Pontificial Catholic University in Curitiba, Paraná – Brazil. Drie jaar geleden ben ik ook begonnen te werken in het Post Graduate Program in Bioethics, in de onderzoekslijn “Bio-ethiek en Palliatieve Zorg”.

In Brazilië is de ontwikkeling van palliatieve zorg nog in de beginfase. In dat licht vind ik het een noodzaak om het begrip van zorgethiek verder uit te diepen. Ik beschouw de Universiteit voor Humanistiek een rijke omgeving om dat doel te bereiken. Ik voel mij erg welkom hier. De ontmoeting met prof. dr. Carlo Leget was een onverwacht geschenk dat het leven mij afgelopen jaar heeft gebracht. Hij en zijn team zijn erg open om hun kennis en expertise te delen, en ik ben dankbaar voor deze mogelijkheid.

Zorgethiek is…

Wat zorgethiek is, is moeilijk te definiëren een paar woorden, gegeven de complexiteit van dit vakgebied. Wat echter duidelijk is, is dat het nauw verbonden is met lijden. Als mens zullen we allemaal met lijden te maken krijgen op een bepaald moment in ons leven. Het raakt ons allemaal. Zorgethiek impliceert de erkenning van lijden en vraagt om een actieve en belichaamde respons op lijden. Daarvoor is verbinding nodig, wederzijdse bekommernis, en een persoonlijke en collectieve/politieke stellingname tegen onverschilligheid, tegen alle soorten van uitsluiting en machtsmisbruik. Het is fundamenteel relationeel en vraagt om actieve inzet voor de bevordering van rechtvaardigheid en menselijke bloei in onze samenleving.

Onderzoeksproject

Tijdens mijn verblijf in Nederland willen we een gezamenlijk onderzoeksproject opzetten om psycho-spirituele behoeften van mensen in de palliatieve zorg te identificeren. En te kijken naar de implicaties die dit heeft voor besluitvorming rond het levenseinde. Er is al data verzameld in Brazilië. We willen hetzelfde in Nederland gaan doen om twee socio-economische contexten op dit punt met elkaar te vergelijken.

Ik hoop dat deze gemeenschappelijke studie een bijdrage mag leveren aan zowel de wijze waarop psycho-spirituele zorg op dit moment gegeven wordt in de context van palliatieve zorg, als het ontwikkelen van een nieuw gezondheidszorgbeleid, met name in Brazilië. Daarnaast wil het internationaal partnerschap en samenwerking tussen onze twee universiteiten versterken.”

Professor Mary spreekt vloeiend Engels, gaat graag met iedereen in gesprek, en is te vinden op kamer 1.38 of per mail via m.r.esperandio@uvh.nl

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *