2 minuten

0 reacties

De gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen staat onder druk. Toegenomen technische mogelijkheden, meer zelfbewuste vraag naar zorg, professionalisering van zorgverlenende beroepen, bezuinigingen, marktwerking en veranderingen in de zorgsystemen: het zijn maar enkele van de factoren die om reflectie vragen. Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hun toekomt. Patiënten voelen zich niet gehoord. Maatschappelijk speelt de vraag of de gezondheidszorg wel zo’n goede zorg is. Pittige kwesties die om antwoord vragen.

Binding met het veld van zorg en welzijn

In de master Zorg, Ethiek en Beleid maak je grondig kennis met de zorgethiek en de benadering van de verschillende zorgdomeinen vanuit een zorgethisch perspectief. In Tilburg is een eigen visie ontwikkeld die via onderzoek, dat ook in de zorg zelf plaatsvindt, wordt uitgebouwd. Voor deze zorgethiek is het perspectief van de patiënt en dat van de professionele zorgverlener belangrijk. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking.
Naast zorgethiek spelen interculturele vragen de hoofdrol. Immers, de vraag naar wat zorg tot goede zorg maakt, ook moreel gezien, wordt gesteld in een samenleving, waarin mensen met verschillende religies, levensbeschouwingen en culturen samenleven. Dat vraagt om nadenken over en om het ontwikkelen van een eigen visie. Deze master biedt je die gestructureerde reflectie.

De docenten van de master Zorg, Ethiek en Beleid hebben goede banden met zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, via adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken met wat zich in de zorginstellingen afspeelt.

De master Zorg, Ethiek en Beleid is toegankelijk voor mensen met een opleiding op het gebied van geneeskunde, verpleegkunde, beleidswetenschappen, gezondheidswetenschappen, geestelijke verzorging en welzijn.

Frans Vosman, coördinator master Zorg, ethiek en beleid.

Een artikel van


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *